Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

ÚLTIMAS OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS NO SPEG

Posto
Data
Localidade
1
2
03/07/2015
BARRO (PONTEVEDRA)
3
03/07/2015
LUGO
4
5
03/07/2015
SANXENXO (PONTEVEDRA)
6
7
8
03/07/2015
CAMARIÑAS (A CORUÑA)
9
03/07/2015
SANXENXO (PONTEVEDRA)
10
03/07/2015
SANXENXO (PONTEVEDRA)
11
03/07/2015
SANXENXO (PONTEVEDRA)
12
03/07/2015
SANXENXO (PONTEVEDRA)
13
14
15

ASPECTOS XURÍDICOS E FISCAIS, CLAVE DO PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Aspectos xurídicos e fiscais, clave do proceso de internacionalización empresarial (Vigo)

Na situación de recuperación actual, moitas das mellores oportunidades para as nosas empresas atópanse no exterior: mentres o mercado interior está a avanzar aos poucos, o mundo segue crecendo a máis velocidade. Con todo a internacionalización é un proceso moi complexo desde o punto de vista de negocio pero tamén desde o punto de vista do ámbito legal, fiscal ou laboral. Á parte dos retos financeiros e culturais, non debemos esquecer que en todo proxecto de internacionalización existen importantes aspectos legais e fiscais, algúns dos cales teñen unha influencia tan significativa que poderían carrexar o éxito ou fracaso da nosa misión.

Coñecer se existe un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Investimentos subscrito co país desde o que se inviste, que asegure ao investidor un tratamento non discriminatorio respecto ao recibido pola empresa local é clave. O mesmo que un bo contrato de Joint-venture   cando se entra nun mercado exterior cun socio-local pode mitigar os riscos e multiplicar os beneficios dunha experiencia internacional. A cuestión impositiva converteuse no curso das últimas décadas en esencial de face á propia viabilidade dun determinado proxecto. En efecto, as consecuencias tributarias definen de forma obxectiva as posibilidades de facer negocios internacionalmente.

Resulta imprescindible que o correspondente plan de negocio contemple coa debida precisión todas as consecuencias fiscais materiais derivadas no país de destino da realización da actividade proxectada de acordo coa fórmula xurídica seleccionada. Frecuentemente as consecuencias tributarias condicionan e determinan a fórmula xurídica máis adecuada para conducir o negocio. Trátase dunha circunstancia especialmente relevante en relación con ordenamentos que non sexan debidamente neutrais e que favorecen unha fórmula concreta de establecemento fronte a outras figuras. Así, por exemplo, podemos atoparnos con ordenamentos que graven con maior severidade á filial que á sucursal, o cal condicionará indubidablemente a opción por unha ou outra fórmula legal.

DATA E LUGAR

Viernes, 10 de julio, Club Financiero, Avda. García Barbón 62, Vigo.

PROGRAMA

10:00 h. Recepción de asistentes e café de benvida.

10:30 h. Presentación.

10:35 h. Introdución ao programa Reacciona do IGAPE

 • Angel Ares Patiño, Xerente sector público PwC

10:50 h. Aspectos legais clave da internacionalización.

 • Carlos Javier Rodríguez Pereira, Socio Responsable Área Legal e Fiscal PwC Galicia
 • Fernando Varela, Directora Área Legal PwC Galicia

11:15 h. Aspectos fiscais clave da internacionalización.

 • Alberto López Gómez, Experto fiscal PwC

11:40 Aspectos laborais clave da internacionalización.

 •  Carmen María Rodríguez Vázquez, Experto en dereito Laboral PwC

12:00 h. Coloquio-Debate

12:10 h. Clausura

OFERTA PARA RIBADEO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Profesores/as de Inglés para a localidade de Ribadeo

OFERTA FORMATIVA AFD NA MARIÑA

1

La CEL inicia en julio cuatro cursos AFD con certificado de profesionalidad

Estos días dan comienzo en nuestra Escuela de Empresarios y Centro de Formación un total de cuatro cursos organizados en el marco de la programación AFD 2015 (acciones de formación dirigidas prioritariamente a desempleados), cofinanciada por la Xunta de Galicia e por la Unión Europea (Fondo Social Europeo) .

Concretamente se iniciarán los siguientes cursos, para los que todavía hay PLAZAS LIBRES que habrán de solicitarse en los próximos días para tener derecho a la titulación oficial correspondiente:

 • Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente
 • Asistencia Documental y de Gestión de Despachos y Oficinas
 • Actividades de Gestión Administrativa
 • Promoción Turística Local e Información al Visitante

La duración de estos cursos, de carácter presencial y que se impartirán en horario de mañana, oscila entre las 708 y las 898 horas de formación.

Son cursos que permitirán a los alumnos que los finalicen correctamente el acceso a un certificado de profesionalidad, titulación oficial válida en todo el territorio nacional que acredita determinadas competencias profesionales y que puede obtenerse a través de varias vías, entre ellas la superación de módulos formativos ofertados por entidades como la CEL.

Requisitos

Para acceder como participantes la estas acciones formativas, es requisito imprescindible estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo. Además, al estar esta formación asociada a certificados de profesionalidad, se exigen también unos requisitos formativos mínimos de acceso, dependiendo del nivel de calificación profesional de cada certificado, siendo 1 lo más básico y 3 lo más complejo. En el caso de las acciones formativas de la CEL, se exigirán requisitos de nivel 3 (para lo cual se ha de estar en posesión de un título de Bachillerato, COU, FPII o Grado Superior de FP) y de nivel 2 (titulación de ESO, 2º de BUP, FP I o Grado Medio de FP), dependiendo del curso.

Inscripción

Los interesados en estos cursos deben dirigirse a la mayor brevedad a nuestro Centro de Formación, sito en Manuel Murguía 6-Bajo de Lugo, para cubrir ficha de inscripción y participar en entrevista de selección. Más info en el número de teléfono 982 28 40 15.

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO BOE DO 6 DE XULLO DO 15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO DOG DO 26 DE XUÑO DO 15

Consellería de Economía e Industria

25253

Descargar PDF

25296

Descargar PDF

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO BOE DO 26 DE XUÑO DO 15

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
 • Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el incremento salarial para el año 2015 del Convenio colectivo Adidas España, SAU.
 • Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo de Safety-Kleen, SA.

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

  Subvenciones
  • Resolución de 23 de junio de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convocan subvenciones de la Administración General del Estado a la suscripción de los seguros agrarios comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

   MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

   Subvenciones
   • Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015.

OFERTA DE EMPREGO NA LOCALIDADE DE VILALBA

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Enxeñeiro/a Agrónomo para Vilalba

Lonxa de financiamento (Santiago de Compostela, 1 de xullo)

O vindeiro mércores 1 de xullo, no marco do programa ACEINT, celebrarase na Sala Eisenman da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) unha Lonxa de Financiamento.
Nesta lonxa, proxectos empresariais de Galicia e Portugal, de marcado carácter innovador e tecnolóxico, exporán o seu modelo de negocio ante diferentes organismos públicos e investidores de carácter privado, co fin de obter apoio financeiro para a súa consolidación e crecemento.
A xornada comezará coa exposición por parte da empresa creadora de vídeoxogos Gato Salvaxe, da súa experiencia no proceso exitoso que realizou  para obter recursos.
 • Data: 01/07/2015
 • Hora de inicio: 09:00h.
 • Lugar: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)

PROGRAMA

08:45h – 09:00h. – Acreditacións e entrega de documentación
09:00h – 09:20h. – Inauguración.
– Representante do IGAPE
        – Representante da USC
        – Representante do BICMINHO
09:20h – 09:50h. – Microrrelatorio de Fernando Priento (Empresa Gato Salvaxe): “Como unha start up conseguiu financiarse a través do captial risco e o crowfunding”.
09:50h – 11:30h. – Presentación de proxectos -1ª parte
11:30h – 12:00h. – Pausa – café
12:05h – 13:15h. – Presentación de proxectos -2ª parte
13:15h – 14:00h. – Mesa redonda: Como podo financiar o meu proxecto?. Modera Norberto Penedo, director da área de Competividade do Igape.
– Representante de XESGALICIA
– Representante de ENISA
– Representante de UNIRISCO/UNINVEST
– Representante de AFIGAL
– Representante Busines Angel
14:15h – 14:20h. – Peche da xornada
14:20h- Viño galego. Networking

Navegación de artigos

Seguir

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 62 segidores