Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2011”

OFERTAS PARA VIVEIRO

CLIENTE MISTERIOSO/A

AUXILIAR CONTÁBEL

DEPENDENTA DE TENDA

DOCENTE DE HOSTALARÍA

CAMAREIRO LAS SIRENAS

ORDE do 14 de xuño de 2011 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a entidades de iniciativa social, para o desenvolvemento de progr

ORDE do 14 de xuño de 2011 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a entidades de iniciativa social, para o desenvolvemento de programas que contribúan a fomentar a inclusión social e a integración no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social, e se procede á súa convocatoria, cofinanciada co Fondo Social Europeo 2007/2013.

Advertisement

Resolución de 20 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 20 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Camarero

Camarero

Se necesitan camareros para hotel de nueva apertura en Viveiro Lugo

ORDE do 15 de xuño de 2011 pola se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2011, correspondente á realización de proxectos de transformación de buques pesqueiros para a súa reconversión, con fins de formación ou de investigación no sector

ORDE do 15 de xuño de 2011 pola se fixa o importe do crédito dispoñible na convocatoria de 2011, correspondente á realización de proxectos de transformación de buques pesqueiros para a súa reconversión, con fins de formación ou de investigación no sector pesqueiro, ou para actividades distintas da pesca, por organismos públicos ou semipúblicos (con financiamento do fondo europeo de pesca 61%, Xunta de Galicia 39%), convocadas pola Orde do 20 de outubro de 2008 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento da súa concesión.

ORDE do 17 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no ma

ORDE do 17 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2011.

ORDE do 17 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ás explotacións gandeiras, industrias agroalimentarias e establecementos de xestión de subprodutos, para a mellora da capacidade técnica de xestión de subprodutos

ORDE do 17 de xuño de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ás explotacións gandeiras, industrias agroalimentarias e establecementos de xestión de subprodutos, para a mellora da capacidade técnica de xestión de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano e se convocan para o ano 2011.

Resolución de 14 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 14 de junio de 2011, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

OFERTA DE EMPREGO

AXENTE COMERCIAL SECTOR MEDIO AMBIENTE

ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se convocan para o ano 2011, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a investimentos a bordo dos buques pesqueiros para mellorar o rendemento enerxético, cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca.

ORDE do 10 de xuño de 2011 pola que se convocan para o ano 2011, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a investimentos a bordo dos buques pesqueiros para mellorar o rendemento enerxético, cofinanciadas co Fondo Europeo de Pesca.

Navegación de artigos