Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Outubro, 2007”

CONVOCATORIA PARA PLAN INTEGRAL DE APOIO ÁS FAMILIAS E IGUALDADE

Convocatoria de selección de persoal para o Plan Integral de Apoio ás Familias e para o Plan de Igualdade – Equipos Comarcais

O Consorcio de Servizos de Igualdade e de Benestar convoca un proceso de selección como persoal laboral temporal de persoal técnico do Plan Integral de Apoio á Familia para os Equipos Comarcais de Igualdade e Benestar, e de persoal técnico do Plan de Igualdade de Oportunidades para os Equipos Comarcais de Igualdade e Benestar, e publica as bases que han de rexer o proceso de selección.

O prazo de presentación das solicitudes é de 15 días naturais dende o seguinte ó da publicación no DOGA, é dicir, dende o 25 de outubro ata o 8 de novembro.

Máis información de luns a xoves de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 19.00 e venres de 8.00 a 15.00 no teléfono 981 534953.

Advertisement

CORRECCIÓN DE ERROS PROBAS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Corrección de erros.-Orde do 3 outubro de 2007 pola que se convoca a realización das probas para a obtención dos certificados de profesionalidade en determinadas ocupacións.

BOLSAS DE FORMACIÓN E PRÁCTICAS COMERCIO INTERNACIONAL

Resolución do 15 de outubro de 2007 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape para a convocatoria de ata un máximo de 8 bolsas de formación e prácticas de comercio internacional en Galicia para descendentes de galegos residentes fóra de España, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito entre o Igape e asociacións e institucións empresariais.

OFERTA DE EMPREGO

Empresa do sector siderometal de Viveiro está a procura de SOLDADORES con coñecementos de TIG E MIG.

Sería para traballar de luns a venres en xornada completa de mañá e tarde.

En principio sería un contrato temporal ata Febreiro.

Requírese formación  e/ou experiencia e amose a adquisición de competencias suficientes para desenovolver as tarefas propias da posto.

O proceso de selección o fai unha ETT.

Interesados pórse en contacto co

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE VIVEIRO.

982560128 -EXT 35

SUBVENCIÓNS PARA MODERNIZACIÓN DE COMERCIOS

Resolución do 27 de setembro de 2007 pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 13 de marzo de 2007, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a modernización de comercios situados en zonas rurais da Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento do Plan de renovación e mellora do comercio galego (Diario Oficial de Galicia número 60, do 26 de marzo).

 

Probas de profesionalidade

A Consellería de Traballo convoca as probas para a obtención dos certificados de profesionalidade de dúas novas ocupacións

Na convocatoria de 2007 poderase conseguir a certificación de electrónico de mantemento e de auxiliar de axuda a domicilio

O obxectivo destas probas é que o traballador dispoña dunha certificación oficial e con validez a nivel nacional, que acredite a súa competencia profesional, independentemente do camiño empregado para a súa adquisición

As profesións de traballador forestal, xardineiro e mecánico de vehículos lixeiros, xa incluídas na convocatoria anterior, ampliaron a súa cota de prazas

Santiago, 15 de outubro de 2007.- A Consellería de Traballo convoca as probas para a obtención dos certificados de profesionalidade de dúas novas ocupacións: electrónico de mantemento e auxiliar de axuda a domicilio. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde pola que se convocan as probas para a obtención dun certificado de profesionalidade ou para a acreditación parcial dunha ou varias unidades de competencia en convocatoria única para o ano 2007.

Deste xeito, na orde danse a coñecer os requisitos xerais que deben reunir as persoas interesadas en solicitar o acceso ás probas. Os itinerarios disporán dun prazo de 30 días naturais despois da publicación no Boletín Oficial do Estado.

A convocatoria das probas das ramas de electrónico de mantemento e de auxiliar de axuda a domicilio débese á crecente demanda de persoal cualificado neste tipo de servizos sociocomunitarios. De feito, para as probas de auxiliar de axuda a domicilio ofertaranse 300 prazas.

Así, para 2007 convócanse 50 prazas para a obtención de certificados de profesionalidade das especialidades de traballador forestal, xardineiro e mecánico de vehículos lixeiros, ás que hai que sumar as de electrónico de mantemento e de auxiliar a domicilio.

Independentemente das prazas sinaladas, poderán inscribirse nestas probas aquelas persoas que participaran nos exames convocados o pasado ano e non obtivesen o certificado de profesionalidade completo.

Estas probas están dirixidas a aquelas persoas que teñen competencias profesionais non acreditadas oficialmente, pero que contan con cursos de formación ou cunha experiencia profesional documentada.

A expedición do certificado de profesionalidade permitirá ao traballador dispoñer dunha certificación oficial e con validez nacional, que acredite a súa competencia profesional, independentemente do camiño empregado para a súa adquisición. Para obter o certificado, o traballador terá que superar un exame teórico-práctico previo.

No caso de que os alumnos non superen as probas para a obtención do certificado de profesionalidade completo, entregaráselle unha certificación parcial, denominada crédito ocupacional. Estas certificacións parciais dunha ou varias unidades de competencia son acumulables, polo que nun futuro, o traballador pode acadar a certificación completa.

Por outra banda, as persoas que na anterior convocatoria non superaron todas as unidades de competencia, poderán realizar este ano as probas para obter o certificado completo.

Outra das novidades da convocatoria de 2007 é a ampliación de prazas para as probas de traballador forestal, xardineiro e mecánico de vehículos lixeiros, xa que este ano ofertaranse 50 prazas, en lugar de 25 como na convocatoria de 2006. A Consellería de Traballo decidiu ampliar o número de prazas debido ao elevado número de solicitudes rexistradas o pasado ano.

A experiencia de 2006
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo, foi a primeira Comunidade Autónoma que puxo en marcha este tipo de probas para a obtención dos certificados de profesionalidade. Así, en 2006 fíxose unha convocatoria para as ocupacións de traballador forestal, xardineiro, mecánico de vehículos lixeiros, chapista pintor de vehículos, axustador mecánico e torneiro-fresador. Os exames teórico-prácticos leváronse a cabo en catro centros propios de Formación Profesional Ocupacional da Consellería de Traballo.

No pasado ano, 98 persoas presentáronse ás probas, das cales 75 obtiveron o certificado de profesionalidade completo e 17 acadaron a certificación parcial en algunha unidade de competencia. O perfil medio de solicitudes recibidas correspondeu a traballadores en activo, con idades comprendidas entre os 36 e os 45 anos, cun nivel de estudos básico e con ampla experiencia laboral, na súa maioría.

Para a presentación das solicitudes, estableceuse un sistema flexible que permitía aos candidatos inscribirse nas probas de todo o certificado de profesionalidade ou só nas unidades de competencia que consideraran oportunas.

As probas para traballador forestal e xardineiro realizáronse no Centro Nacional de FPO de Santiago de Compostela. No Centro de FPO de Coia-Vigo avaliáronse as persoas interesadas en obter o certificado de profesionalidade de chapista pintor de vehículos e axustador mecánico. As probas para mecánico de vehículos lixeiros leváronse a cabo no Centro de FPO de Lugo e no Centro de FPO Santa María de Europa de Ourense realizáronse as de torneiro-fresador.

A Consellería de Traballo destaca a importancia da realización destas probas, xa que esta experiencia poder servir de guía para amosarlles ao Ministerio de Traballo e ao resto de Comunidades Autónomas as dificultades que se deben superar para a posta en marcha desta iniciativa.

Data: 13:05 – 15/10/2007
Áreas temáticas:
Área de Traballo
Fonte:
Consellería de Traballo

Galicia TIC 2007

GaliciaTIC 2007: Innovar na era dixital. A Toxa, 19 de outubro
O Igape organiza GaliciaTIC 2007. Co lema “Innovar na era dixital”, este encontro busca difundir e promover o uso das tecnoloxías da información e das comunicacións na empresa,  mediante a exposición de modelos de boas prácticas, mesas redondas coa participación de grandes especialistas e un foro de negocios TransTIC.
GaliciaTIC 2007 desenvolverase o próximo 19 de outubro no Hotel Louxo, na Illa da Toxa.

PREMIOS FELIPE EXCELENCIA EMPRESARIAL

O Ministerio de Industria convoca os Premios Príncipe Felipe de Excelencia Empresarial
Recoñocer o mérito e avalar o prestixio das empresas que realizaron un esforzo importante para mellorar a súa competitividade é un dos obxectivos fundamentais dos premios Príncipe Felipe á Excelencia Empresarial, convocados polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. Outra das finalidades buscadas é a de animar a outras empresas a seguir traballando no camiño da excelencia empresarial.

Hai modalidades de calidade industrial; deseño; innovación tecnolóxica (na dobre modalidade de peme e gran empresa); enerxías renovables e eficiencia enerxética; internacionalización; excelencia turística; sociedade da información e tecnoloxías da información e as comunicacións; xestión da marca renombrada.
  

A convocatoria deste ano foi publicada no BOE do pasado 27 de setembro e o prazo de presentación de candidaturas conclúe o próximo 31 de outubro.

FEIRA DE MOSTRAS DOS AUTÓNOMOS DE GALIZA

O Igape leva as súas axudas e servizos á Feira de Mostras dos Autónomos de Galicia
O Igape achegará aos visitantes da Feira de Mostras dos
 Autónomos de Galicia, que se desenvolve entre o 10
e o 14 de outubro no Coliseum da Couña, información
sobre os seus servizos de apoio e sobre as vixentes
axudas financeiras para apoiar investimentos
 de microempresas, emprendedores ou pemes que
aposten pola mellora da súa competitividade.
O Instituto tamén achegará información sobre os seus
 apoios e servizos nos eventos feirais de Fexdega, en
 Vilagarcía, do 11 ao 14 de outubro; no salón de
produtos con denominación de orixe ou delicatessen,
 do 15 ao 17 no Ifevi de Vigo; e en Termatalia,
do 19 ao 21 en Expourense.

ASOCIACIÓN DE XOVES EMPRESARIOS

A Asociación de Xoves Empresarios de Lugo púxese en contacto co noso orientador laboral para dárse a coñecer e facerlle partícipe de información de interese, así como transmitir a súa interese en captar máis socios por toda a provincia. Aquelas persoas interesadas en ver esa información poden acudir ao Servizo de Orientación Laboral para botarlle unha ollada, ou se o prefiren ponden contactar directamente coa propia asociación:

 

ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS DE LUGO
Ronda da Muralla, 58, 6ª planta, local 11
27003 Lugo
Tfn. 982 22 46 99
Fax. 982 22 46 85
info@ajelugo.com

Navegación de artigos