Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2015”

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO DOG DO 26 DE XUÑO DO 15

Consellería de Economía e Industria

25253

Descargar PDF

25296

Descargar PDF

Advertisement

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO BOE DO 26 DE XUÑO DO 15

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo
 • Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el incremento salarial para el año 2015 del Convenio colectivo Adidas España, SAU.
 • Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo de Safety-Kleen, SA.

  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

  Subvenciones
  • Resolución de 23 de junio de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convocan subvenciones de la Administración General del Estado a la suscripción de los seguros agrarios comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

   MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

   Subvenciones
   • Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015.

OFERTA DE EMPREGO NA LOCALIDADE DE VILALBA

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Enxeñeiro/a Agrónomo para Vilalba

Lonxa de financiamento (Santiago de Compostela, 1 de xullo)

O vindeiro mércores 1 de xullo, no marco do programa ACEINT, celebrarase na Sala Eisenman da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) unha Lonxa de Financiamento.
Nesta lonxa, proxectos empresariais de Galicia e Portugal, de marcado carácter innovador e tecnolóxico, exporán o seu modelo de negocio ante diferentes organismos públicos e investidores de carácter privado, co fin de obter apoio financeiro para a súa consolidación e crecemento.
A xornada comezará coa exposición por parte da empresa creadora de vídeoxogos Gato Salvaxe, da súa experiencia no proceso exitoso que realizou  para obter recursos.
 • Data: 01/07/2015
 • Hora de inicio: 09:00h.
 • Lugar: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)

PROGRAMA

08:45h – 09:00h. – Acreditacións e entrega de documentación
09:00h – 09:20h. – Inauguración.
– Representante do IGAPE
        – Representante da USC
        – Representante do BICMINHO
09:20h – 09:50h. – Microrrelatorio de Fernando Priento (Empresa Gato Salvaxe): “Como unha start up conseguiu financiarse a través do captial risco e o crowfunding”.
09:50h – 11:30h. – Presentación de proxectos -1ª parte
11:30h – 12:00h. – Pausa – café
12:05h – 13:15h. – Presentación de proxectos -2ª parte
13:15h – 14:00h. – Mesa redonda: Como podo financiar o meu proxecto?. Modera Norberto Penedo, director da área de Competividade do Igape.
– Representante de XESGALICIA
– Representante de ENISA
– Representante de UNIRISCO/UNINVEST
– Representante de AFIGAL
– Representante Busines Angel
14:15h – 14:20h. – Peche da xornada
14:20h- Viño galego. Networking

Aspectos xurídicos e fiscais, clave do proceso de internacionalización empresarial (A Coruña)

ASPECTOS XURÍDICOS E FISCAIS, CLAVE DO PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Na situación de recuperación actual, moitas das mellores oportunidades para as nosas empresas atópanse no exterior: mentres o mercado interior está a avanzar aos poucos, o mundo segue crecendo a máis velocidade. Con todo a internacionalización é un proceso moi complexo desde o punto de vista de negocio pero tamén desde o punto de vista do ámbito legal, fiscal ou laboral. Á parte dos retos financeiros e culturais, non debemos esquecer que en todo proxecto de internacionalización existen importantes aspectos legais e fiscais, algúns dos cales teñen unha influencia tan significativa que poderían carrexar o éxito ou fracaso da nosa misión.

Coñecer se existe un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Investimentos subscrito co país desde o que se inviste, que asegure ao investidor un tratamento non discriminatorio respecto ao recibido pola empresa local é clave. O mesmo que un bo contrato de Joint-venture   cando se entra nun mercado exterior cun socio-local pode mitigar os riscos e multiplicar os beneficios dunha experiencia internacional. A cuestión impositiva converteuse no curso das últimas décadas en esencial de face á propia viabilidade dun determinado proxecto. En efecto, as consecuencias tributarias definen de forma obxectiva as posibilidades de facer negocios internacionalmente.

Resulta imprescindible que o correspondente plan de negocio contemple coa debida precisión todas as consecuencias fiscais materiais derivadas no país de destino da realización da actividade proxectada de acordo coa fórmula xurídica seleccionada. Frecuentemente as consecuencias tributarias condicionan e determinan a fórmula xurídica máis adecuada para conducir o negocio. Trátase dunha circunstancia especialmente relevante en relación con ordenamentos que non sexan debidamente neutrais e que favorecen unha fórmula concreta de establecemento fronte a outras figuras. Así, por exemplo, podemos atoparnos con ordenamentos que graven con maior severidade á filial que á sucursal, o cal condicionará indubidablemente a opción por unha ou outra fórmula legal.

DATA E LUGAR

Xoves, 2 de xullo, Club Financeiro Atlántico, Avda. Salvador de Madariaga 76, A Coruña.

PROGRAMA

10:00 h. Recepción de asistentes e café de benvida.

10:30 h. Presentación.

10:35 h. Introdución ao programa Reacciona do IGAPE

 •  Ángel Ares Patiño, Xerente sector público PwC

10:50 h. Aspectos legais clave da internacionalización.

 •  Carlos Javier Rodríguez Pereira, Socio Responsable Área Legal e Fiscal PwC Galicia
 •  Fernando Varela, Directora Área Legal PwC Galicia

11:15 h. Aspectos fiscais clave da internacionalización.

 •  Alberto López Gómez, Experto fiscal PwC

11:40 h. Aspectos laborais clave da internacionalización.

 •  Carmen María Rodríguez Vázquez, Experto en dereito Laboral PwC

12:00 h. Coloquio-Debate

12:10 h. Clausura

BEN EMPREGADO 2

Xa está á vosa disposición o listado de ocupacións e anexos para presentarse no programa BEN EMPREGADO da DEPUTACIÓN DE LUGO.

Fase II – Traballadores

Bases e Anexos

Anexos solicitude Bases de Selección de persoal desempregado do Programa Ben Empregado 2 Fase II
Convocatoria e bases que regulan a Selección de persoal desempregado do Programa Ben Empregado 2 Fase II

ÚLTIMAS NOVAS

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO DOG DO 25 DE XUÑO DO 15

Consellería de Economía e Industria

25087

Descargar PDF

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

25102

Descargar PDF

25120

Descargar PDF

SELECCIÓN DE NOVAS NO BOE DO 25 DE XUÑO DO 15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas
 • Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para contratos predoctorales del programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.
  Convenios colectivos de trabajo
  • Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo de empresas integrado por la Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.
  • Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Plan de igualdad de Avanza Externalización de Servicios, SA.

   MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

   Ayudas
   • Orden AAA/1239/2015, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores.

    MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

    Ayudas
    • Resolución de 24 de junio de 2015, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para jóvenes investigadores titulados universitarios superiores en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho Constitucional.

     MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

     Ayudas
     • Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2015, de las ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D, en el Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

CURSOS AFD NO CENTRO DE PALMEIRO XOVE NIVEL 1

A CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR, veu a conceder 2 accións formativas da PROGRAMACIÓN AFD na rama administrativa, á asociación A MARIÑA COGAMI. Ambas teñen acceso a CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 1, e dispoñen de AXUDAS ECONÓMICAS para aquelas persoas que cumpran cos requisitos, e se EXPLICARÁN INDIVIDUALMENTE NO CASO DE SER SELECCIONAD@ PARA A REALIZACIÓN DALGUNHA.

Ambas desenvolveránse no CRD DE PALMEIRO, situado na urbanización de Palmeiro en Xove.

http://www.cogami.es/es/entidades-miembro/centros-de-recursos-cogami-asociaciones/crd-a-marina-palmeiro-centro-de-recursos-para-personas-con-discapacidad-de-xove/localizacion/.

Para poder acceder é preciso ESTAR ANOTADO COMA DEMANDANTE DE EMPREGO NUNHA OFICINA DO SPEG, E SOLICITAR OS CURSOS NA OFICINA DE EMPREGO CO CÓDIGO QUE FIGURA EN NEGRITA NO CUADRO DE ABAIXO.

CÓDIGO: ADGG0508
Operacións de gravación e tratamento de datos datos e documentos
15/07/2015
24/11/2015
09:00 – 14:00

Aula Acreditada nº 1: Formación Profesional

Fai clic para acceder a ADGG0508.pdf

1124

CÓDIGO: ADGG0408
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais
15/07/2015
20/11/2015

15:00 – 20:00
Aula Acreditada nº 1: Formación Profesional

Fai clic para acceder a ADGG0408_ficha.pdf

OFERTA PARA A LOCALIDADE DE VIVEIRO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Enxeñeiro/a de soporte técnico para a empresa VESTAS na localidade de Viveiro.

Navegación de artigos