Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Setembro, 2010”

SUBVENCIÓNS SETEMBRO

SUBVENCIÓNS SETEMBRO 2010  

Consellería de Traballo e Benestar

  Ø      AUTOEMPREGO o       Iniciativas de emprego: ILES-IER. Procedemento de cualificación e inscrición rexistral.Prazo de presentación: Indefinido.

DOG Nº 18, do 27 de xaneiro do 2000.

  

Ø      APOIO A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

  o       Programa de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de suspensión de contratos do sector téxtil e da confección.Prazo de presentación: A data límite será, en todo caso, o 1 de novembro de 2010.DOG Nº 147, do 3 de agosto do 2010.o       Subvencións para os/as traballadores/as excedentes do sector téxtil e da confección.Prazo de presentación: Tres meses contados desde o día seguinte da publicación da orde no DOG.

DOG Nº 149, do 5 de agosto do 2010.

  Ø      FORMACIÓN OCUPACIONAL E CONTINUA o       Solicitude de accións de apoio e de acompañamento á formación Fondo Social Europeo.Prazo de presentación: Un mes contado desde o día seguinte á publicación no DOG.

DOG Nº 182, do 21 de setembro do 2010.

  
Ø      PROGRAMAS DE COOPERACIÓN o       Subvencións para a contratación, por órganos e organismos das administracións públicas distintas da local, universidades e entidades sen ánimo de lucro, de traballadores para a realización de obras e servizos de interese xeral e social.Prazo de presentación: Finalizará o 22 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 54, do 22 de marzo do 2010. o       Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais.Prazo de presentación: Finalizará o 3 de abril, agás as solicitudes de axudas e subvencións para a contratación de mulleres vítimas de violencia, que poderán presentarse ata o 15 de novembro do 2010.DOG Nº 40, do 1 de marzo do 2010. o       Subvención para a contratación, polas entidades locais, de axentes de emprego e desenvolvemento local 2010.Prazo de presentación: Finalizará o 15 de outubro do 2010.

DOG Nº 178, do 15 de setembro do 2010.

   Consellería de Economía e Industria o       Axudas a proxectos de aforro e eficiencia enerxética.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de setembro do 2010.

DOG Nº 143, do 28 de xullo do 2010.

   
Instituto de Crédito Oficial Ø      LIÑAS DE FINANCIACIÓN o       Liña ICO – Inversión Nacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. o       Liña ICO – Inversión Internacional 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. o       Liña ICO – Liquidez 2010.Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles. o       Liña ICO – Economía sostible 2010.

Vixencia: Ata o 20 de decembro de 2010 ou ata o consumo dos fondos dispoñibles.

   Instituto Galego de Promoción Económica Ø      IMPULSA LUGO. Plan de axudas para proxectos empresariais.DOG Nº 231, do 25 de novembro de 2009. Ø      LIÑAS DE FINANCIAMENTO o       Liña Microempresas 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes). 
o       Liña PEME Xove 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes). o       Liña PEME Competitiva 2009.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.DOG Nº 148, do 30 de xullo de 2009 (Bases reguladoras).

DOG Nº 128, do 7 de xullo de 2010 (Modificación prazo solicitudes).

  Ø      SUBVENCIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA o       RE-EMPRENDE 2010 – Proxectos de creación de empresas ou investimentos en empresas novas promovidas por novos emprendedores.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de novembro de 2011.

DOG Nº 65, do 8 de abril de 2010.

  Ø      PRÉSTAMOS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA o       RE-SOLVE+: Apoio ó circulante.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.DOG Nº 182, do 21 de setembro de 2010. o       RE-SOLVE+: Refinanciamento de pasivos.Prazo de presentación: Finalizará o 30 de decembro de 2010.DOG Nº 182, do 21 de setembro de 2010.  

Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG 28 SETEMBRO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 22 de setembro de 2010 pola que
se amplía a dotación orzamentaria para a
concesión de axudas aos plans de reestruturación
e reconversión do viñedo en Galicia
convocadas pola Orde do 15 de marzo
de 2010 .

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PÚBLICAS ACCIÓNS DE ACOMPAÑAMENTO FORMACIÓN

Orde do 14 de setembro de 2010 pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións públicas destinadas á realización de accións de apoio e de acompañamento á formación, de ámbito autonómico, correspondentes ao exercicio do ano 2010, en aplicación da Orde TIN/2805/2008, do 26 de setembro, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de accións de apoio e acompañamento á formación, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

información interese DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 17 de setembro de 2010 pola que
se desenvolve o Decreto 406/2009, do 22
de outubro, polo que se crea o Rexistro de
Asociacións Profesionais de Traballadores
Autónomos da Comunidade Autónoma de
Galicia.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE SANIDADE
Orde do 13 de setembro de 2010 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convocan subvencións en réxime de concorrencia
competitiva ás entidades privadas
sen ánimo de lucro para a realización de
programas de carácter sociosanitario.

AXENCIA GALEGA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
Resolución do 15 de setembro de 2010
pola que se fai público o resultado do proceso
de selección da convocatoria para
subvencións a proxectos dinamizadores
das áreas rurais de Galicia correspondentes
ao ano 2010.

Navegación de artigos