Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Outubro, 2011”

ORDE do 24 de outubro de 2011 pola que se incrementa a dotación orzamentaria da Orde do 30 de decembro de 2010, pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sus

Advertisement

OFERTAS DE EMPREGO

Docente curso Hidraúlica para a Mariña.

Condutor (Ruta Nacional) para Vilalba

LISTAS DO SEAGA

Recordar que o próximo día 31 de outubro remata o prazo para presentar as solicitudes para o ingreso nas listas previas de persoal temporal nas catergorías de:

– PEÓN

– PEÓN ESPECIALISTA

– XEFE DE BRIGADA.

– CAPATAZ.

– ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL.

– ENXEÑEIRO DE MONTES.

– EMISORISTA.

– AUXLIAR ADMINISTRATIVO/A

– OFICIAL ADMINISTRATIVO/A.

Para obter máis información poden consultar a web.

www.epseaga.com

ou chamar ao 981546127

Orden EDU/2875/2011, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y

Orden EDU/2875/2011, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus.

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se modifica o horario de realización das probas en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se modifica o horario de realización das probas en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da Formación Profesional para o Emprego.

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2011

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2011

Concello de Baiona

Concello de Baiona

ANUNCIO da publicación das bases da convocatoria dunha praza de arquitecto/a.

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2011 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2011 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios

ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se modifican distintas ordes de convocatoria para a concesión de axudas e subvencións para o fomento do emprego da Consellería de Traballo e Benestar en materias competencia da Dirección Xeral de Promoción do Empreg

ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se modifican distintas ordes de convocatoria para a concesión de axudas e subvencións para o fomento do emprego da Consellería de Traballo e Benestar en materias competencia da Dirección Xeral de Promoción do Emprego para o ano 2011.

ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se deixa sen efecto a Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a realización de actividades de pro

ORDE do 29 de setembro de 2011 pola que se deixa sen efecto a Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e outras entidades locais de Galicia para a realización de actividades de promoción e fomento do cooperativismo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Navegación de artigos