Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Agosto, 2011”

Oferta de conserxe para Viveiro

OFERTA DE CONSERXE PARA VIVEIRO

ANUNCIO da convocatoria para a cobertura de prazas vacantes de persoal funcionario e persoal laboral.

ANUNCIO da convocatoria para a cobertura de prazas vacantes de persoal funcionario e persoal laboral. ILLA DE AROUSA

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2011, da Xerencia do Hospital da Costa de Burela (Lugo), pola que se anuncia a contratación da subministración sucesiva de produtos cárnicos e de auga embotellada para este hospital (AB-HCC1-11-007).

RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2011, da Xerencia do Hospital da Costa de Burela (Lugo), pola que se anuncia a contratación da subministración sucesiva de produtos cárnicos e de auga embotellada para este hospital (AB-HCC1-11-007).

OFERTA CONCELLO RIBADEO

BASES ESPECIFICAS REGULADORAS DO ACCESO A UNHA PRAZA DE TRABALLADOR SOCIAL SUXEITA AO RÉXIME LABORAL E CON CARACTER INDEFINIDO VINCULADO A SUBVENCIÓN DO PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIAIS. ACCESO LIBRE.

OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2011.

1. Denominación da praza: Traballador/a Social.

Advertisement

OFERTA PARA VILALBA

Oferta de auxliar administrativo/a para Vilalba

OFERTA DE EMPREGO PARA FOZ

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA FOZ

RESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DE CONSESIÓN AXUDA PROGRAMA RECUALIFICACIÓN PROFESIONALRESOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALIFICACIÓN PROFESIONALPor Resolución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E. de 16 de febrero), del Servicio Público de Empleo Estatal, se regula la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prest ción por desempleo, de conformidad con las normas especiales reguladoras establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero (B.O.E de 12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación de las personas desempleadas.

CURSO DE SERVIZOS DE RESTAURANTE

ESPECIALIDADE: SERVIZOS DE RESTAURANTE

CÓDIGO: HOTR0608

Nº CURSO: 2011/4467

Nº HORAS: 598

LUGAR DE IMPARTICIÓN: HOTEL VOAR Rotonda del Voar s/n-Ribadeo

DATA DE INICIO: 09/08/2011

DATA DE FINALIZACIÓN: 05/12/2011HORARIO: 8.00 a 15.30

   Interesados llamar al 981.277.222 antes del 25 de Agosto.

OFERTA DE EMPREGO

RESPONSÁBEIS DE MÁQUINA-ASERRADEIRO

ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 21 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración

ORDE do 4 de agosto de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 21 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas para a promoción da integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego e de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional no marco dos servizos de axuste persoal e social dos centros especiais de emprego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Navegación de artigos