Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xullo, 2008”

OFERTA PÚBLICA CONCELLO OUTEIRO DE REI

   B.O.E. Nº 183 mércores 30 de xullo de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA:  Arquitecto.

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Outeiro de Rei

Nº POSTOS CONVOCADOS: 1

TIPO DE PRAZA: Persoal funcionario

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso oposición libre

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo de 20 días naturais contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria  no B.O.E.

   B.O.E. Nº 183 mércores 30 de xullo de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA:  Auxiliar administrativo

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Outeiro de Rei

Nº POSTOS CONVOCADOS: 2

TIPO DE PRAZA: Persoal funcionario

SISTEMA DE PROVISIÓN: Oposición libre

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo de 20 días naturais contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria  no B.O.E.

Advertisement

OFERTA EMPREGO PÚBLICO DEPUTACIÓN LUGO

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2.008 DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E O INLUDES.

OFERTA PÚBLICA

D.O.G. Nº 142  mércores 23 de xullo de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA:  Traballador social

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Trabada

Nº POSTOS CONVOCADOS: 1

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral fixo

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso de méritos

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo de 20 días naturais contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria  no B.O.E.

OFERTA DE EMPREGO

Hotel de Viveiro situado en Area está á procura de camareiras de pisos para traballar ata o mes de setembro.

Interesadas chamar ao 629 040 726.

PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se estende o ámbito temporal de aplicación e se reabre o prazo para a presentación de solicitudes das axudas previstas na Orde do 21 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

PROGRAMA DE INCENTIVOS EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL

Orde do 16 de xullo de 2008 pola que se establece o programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (E.I.L.), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

SEGUNDA CONVOCATORIA LIÑAS AXUDA IGAPE

Resolución do 15 de xullo de 2008 pola que se procede á segunda convocatoria para o exercicio 2008, en réxime de concorrencia competitiva, de determinadas liñas de axuda do Igape.

BASES AXUDAS PRODUTORES AGROALIMENTARIOS

Orde do 18 de xullo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013, e se convocan estas axudas para o ano 2008.

BASES EDUCADOR/A FAMILIAR CONCELLO BURELA

BASES ESPECÍFICAS PARA PROVER COMO PERSOAL LABORAL FIXO UNHA PRAZA DE EDUCADOR/A FAMILIAR NO CONCELLO DE BURELA (LUGO)

OFERTA DE EMPREGO

Empresa de traballo temporal está á procura de operario para traballar nunha factoría de produción de aeroxeneradores.

Cómpre formación en electricidade, mecánica ou electrónica.

Preferíbel experiencia nalgún posto vinculado á formación.

 Interesados chamar ao  Servizo de Orientación Laboral do  Concello de Viveiro ao:

982560125 de 9 a 14 horas.

Navegación de artigos