Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Setembro, 2008”

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PROVINCIA LUGO

B.O.P. Nº 224  sábado 27 de setembro de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA:  Monitores deportivos

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Rábade

Nº POSTOS CONVOCADOS: 2

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral temporal

SISTEMA DE PROVISIÓN: As Bases de selección estarán expostas ao público no taboleiro de anuncios do Concello.

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo de 5 días naturais contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria no B.O.P

Advertisement

AXUDAS ARMADORES QUE PESCAN NA COSTEIRA DO BOCAREO POLA PARALIZACIÓN ACTIVIDADE

Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión de axudas aos armadores ou propietarios de buques con porto base en Galicia que pescan na costeira do bocareo pola paralización da súa actividade.

SUBVENCIÓNS REALIZACIÓN OBRAS INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

Resolución do 25 de setembro de 2008 pola que se amplía para o ano 2008 o prazo de presentación da documentación de xustificación establecido na Orde do 5 de marzo de 2008, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de obras de infraestruturas deportivas de titularidade pública ou privada e para a adquisición de equipamentos deportivos e pola que se convocan as correspondentes ao ano 2008.

AVISO!!

O SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL, E TODOS OS SERVIZOS QUE DEPENDAN DEL (ORIENTACIÓN USUARIOS SERVIZO PÚBLICO GALIZA, ORIENTACIÓN ESPONTÁNEOS, XESTIÓN BOLSA DE EMPREGO, XESTIÓN BLOGUE…) NON ESTARÁ OPERATIVO ENTRE O 8 E 28 DE SETEMBRO.

PARA CALQUERA CONSULTA PODEN ACUDIR AO PROGRAMA CREAR NO SEGUNDO ANDAR DO CONCELLO NOVO.

PERDOEN AS MOLESTIAS.

AXUDAS MELLORA EFICACIA EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

Orde do 1 de setembro de 2008 pola que se amplían e axustan anualidades das aplicacións orzamentarias sinaladas na do 15 de febreiro pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios, e se convocan para o ano 2008.

SELECCIÓN EMPRESAS PARA PARTICIPAR PROGRAMA PLAN EMEGA

Resolución do 26 de agosto de 2008 pola que se anuncia a convocatoria pública para a selección de 10 empresas para participar no programa de asesoramento e acompañamento individualizado dentro do Plan Emega de apoio ao emprendemento feminino.

NOVA DE INTERESE PARA COOPERATIVAS AGRARIAS

Orde do 19 de agosto de 2008 pola que se modifica a do 7 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos produtivos en cooperativas agrarias e sociedades agrarias de transformación, e se convocan para o exercicio orzamentario de 2008.

LISTAXE PROVISORIA LISTAS DE AGARDA CATERGORÍA GALESCOLAS

Listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas, na categoría de Galescolas das Listas de Agarda do Consorcio

CENTRO DE DÍA ALZHEIMER CELEIRO

Decreto 186/2008, do 24 de xullo, polo que se crean os centros de día de alzheimer de Ribeira, Lugo, Celeiro (Viveiro), Moaña e Vigo integrados na rede galega de centros de día de atención social para persoas con alzheimer e outras demencias neurodexenerativas.

 

SEGUNDA EDICIÓN PREMIOS GALIZA A PEME SUSTENTÁBEL

Orde do 26 de agosto de 2008 pola que se amplía o prazo para a presentación de solicitudes para participar na segunda edición dos Premios Galicia á pequena e mediana empresa sustentable, convocados ao abeiro da Orde do 8 de abril do 2008.

Navegación de artigos