Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Decembro, 2011”

FELIZ 2012

Dende Emprego Viveiro os mellores desexos en materia de emprego para o 2012 (a pesar de todo)

Advertisement

UNIVERSIDADE DE OVIEDO

 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

 

 

OFERTA PARA VIVEIRO

PERSOAL DE LIMPEZA PARA VIVEIRO

OFERTA PARA PROVINCIA DE LUGO

Responsábel de mantemento para a provincia de Lugo.

OFERTA DE EMPREGO FUNDACIÓN TIC LUGO

 

FUNDACIÓN TIC LUGO


Anuncio

Por resolución desta Presidencia de 27 de decembro de 2011 convocouse concurso-oposición para a contratación de persoal laboral fixo de administración e servizos desta fundación que se relacionan no anexo.

O texto íntegro da Resolución xunto cos seus anexos atópanse inseridos no taboleiro de anuncios da sede da Fundación na rúa Frei Plácido Rei Lemos s/n de Lugo e na páxina web

http://www.fundaciontic.org

.

 

OFERTA PARA VIVEIRO

REPOÑEDOR/A PARA VIVEIRO.

PARA VER A OFERTA PICA AQUÍ:

http://acciontrabajo.es/votIIOAc.html

OFERTA PARA VIVEIRO

OFICIAL ELECTROHIDRÁULICO

Para ver a oferta pica aquí:

http://www.infojobs.net/seleccionar/oficial-electrohidraulico/of-i5a44bccfbf41778a11bd65bb836f30

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.

 

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.
Para ver a convocatoria pica aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20397.pdf

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Delineante.

 

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Delineante.

Para ver convocatoria pica aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20396.pdf

 

LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL SERGAS

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se abre el plazo para la inscripción de aspirantes de diversas categorías sanitarias del Servicio Gallego de Salud y entidades adscritas a la Consellería de Sanidad.

O 15 DE XANEIRO REMATA O PRAZO.

PARA VER A CONVOCATORIA PICA AQUÍ

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111128/AnuncioG0003-251111-9060_es.pdf

Navegación de artigos