Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Marzo, 2020”

RECORDATORIO INFORMACIÓN

Debido ao estado de alarma no que nos atopamos polo COVID 19 informamos que quedan suspendidas as entrevistas presenciais de orientación laboral.

Nestes días estou a contactar cos/oas usuarios/as co meu teléfono particular, por dito motivo veredes que sae un número privado. En calquera caso podedes establecer contacto comigo no mail : orientacion.laboral@viveiro.es e despois xa me poño eu en contacto por teléfono de ser necesario.

En canto ás empresas que queiran utilizar a bolsa de emprego para os seus procesos de selección póñanse en contacto co Servizo de orientación Laboral no seguinte mail: orientacion.laboral@viveiro.es

Advertisement

OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS NO S.P.E.G.

Picando aquí podemos ver as ofertas de emprego publicadas no SPEG

OFERTA DE EMPREGO NA LOCALIDADE DE AS PONTES

Picando nesta ligazón podemos ver unha oferta de emprego de Enxeñeiro/a de Oficina Técnica para desenvolver a ocupación nunha empresa de servizos de enxeñería, con centro de traballo localizado na comarca do Eume (A Coruña).

PLATAFORMA CONSELLERÍA ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Información económica e liñas de axuda

A través desta plataforma achegamos información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación en relación co coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

Axudámosche!

AXUDAS ECONÓMICAS

A Administración autonómica traballa co principal obxectivo de garantir a saúde dos galegos e galegas, ao tempo que se desenvolven os apoios precisos para que o tecido empresarial poida facer fronte o mellor posible á situación actual.

Neste contexto aprobáronse as seguintes liñas de apoio:

LIQUIDEZ

INXECCIÓN INMEDIATA DE LIQUIDEZ para o tecido empresarial, con especial atención a autónomos e pemes, a través dunha liña de financiamento que permita mobilizar 250M€.
Máis información aquí: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP393

APRAZAMENTO DAS COTAS de amortización e xuros da liquidación de todos os préstamos formalizados coa Xunta de Galicia e que mobilizan 265M€.
Máis información aquí: http://www.xesgalicia.es/

INDUSTRIALIZACIÓN

LIÑA DE FINANCIAMENTO DE 10M€ PARA REESTRUTURACIÓN de procesos produtivos nas empresas para fabricar equipos de protección e desenvolver solucións innovadoras para combater o coronavirus.
Máis información aquí: http://www.xesgalicia.es/gl/content/activada-unha-lina-de-financiamiento-para-producir-material-de-proteccion-ante-o-coronavirus

INNOVACIÓN

A Axencia Galega de Innovación (Gain) activou unha chamada para a identificación das capacidades do sistema galego de innovación no eido do coronavirus, buscando solucións innovadoras para desenvolver de xeito inmediato ou que estean próximas á súa implementación. Entre outras cousas, dispositivos de intervención ou tratamento, solucións para fabricación de ventiladores ou equipos de protección individual.

A Axencia Galega de Innovación está agora realizando unha primeira selección para atopar solucións de interese.

Máis información aquí: http://gain.xunta.gal/artigos/432/investigacion+innovacion+fronte+ao+coronavirus

SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

A prioridade da Xunta é velar pola saúde dos traballadores e traballadoras que teñen que acudir aos seus centros de traballo nestes días.
As recomendacións básicas inclúen:

  • reforzar as medidas de hixiene individuais (lavar as mans, hixiene ao tusir),
  • intensificar a limpeza e hábitos hixiénicos no traballo (non compartir obxectos, ventilar o centro de traballo, limpar superficies e obxectos),
  • e establecer medidas para evitar o contacto próximo.

En función das características concretas da actividade é necesario adoptar  medidas preventivas específicas.

Máis información aquí: issga.xunta.gal

REGULACIÓN DO EMPREGO

A Administración autonómica está traballando desde a máxima cooperación con todos os axentes económicos e sociais a través dunha comisión –liderada por Sanidade– que está a facer un seguimento da situación actual, sempre en coordinación co Goberno de España e o resto de CCAA.

Empresarios e sindicatos deben apelar ao diálogo e o consenso, para establecer, na medida do posible, modalidades de traballo baseadas na flexibilidade, reorganización laboral e o teletraballo.

  • Información sobre ERTES por forza maior, en relación co COVID-19: Enlace ao PDF
  • Información sobre ERTES por causas produtivas: Enlace ao PDF

OFICINAS DE EMPREGO

Como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 as oficinas de emprego pecharon ao público pero continúan traballando, ofrecendo atención telefónica e telemática para os trámites máis urxentes.

En todo caso, non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril de 2020.

Máis información aquí: https://emprego.xunta.gal/portal/gl/

PREGUNTAS FRECUENTES E INFORMACIÓN PRÁCTICA

PREGUNTAS FRECUENTES E INFORMACIÓN DE UTILIDADE

Achegamos información sobre algunhas das consultas máis frecuentes no ámbito empresarial e laboral na actual situación polo coronavirus.

OUTRA INFORMACIÓN DE UTILIDADE

Aquí podes atopar información de utilidade sobre distintos aspectos.

  • Información sobre ERTES por forza maior, en relación co COVID-19: Enlace ao PDF
  • Información sobre ERTES por causas produtivas: Enlace ao PDF

TELÉFONO GRATUITO PARA EMPRESAS DE 09:00 A 18:00

900815600

Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Picandona seguinte ligazón podemos ter acceso á guía coas preguntas máis frecuentes sobre as medidas adoptadas polo Ministerio de Inclusión, Seguridadse Social e Migracións:

AXUDAS, BOLSAS, PREMIOS E SUBVENCIÓNS VIXENTES

Picando nesta ligazón podemos ver o boletín quincenal de Axudas, Bolsas, Premios e Subvencións vixentes do 31 de marzo ao 13 de abril

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO VIXENTE

Picando nesta ligazón podemos ver o boletín semanal de ofertas de emprego público vixente do 31 de marzo ao 6 de abril do 2020

RECORDATORIO INFORMACIÓN

Debido ao estado de alarma no que nos atopamos polo COVID 19 informamos que quedan suspendidas as entrevistas presenciais de orientación laboral.

Nestes días estou a contactar cos/oas usuarios/as co meu teléfono particular, por dito motivo veredes que sae un número privado. En calquera caso podedes establecer contacto comigo no mail : orientacion.laboral@viveiro.es e despois xa me poño eu en contacto por teléfono de ser necesario.

En canto ás empresas que queiran utilizar a bolsa de emprego para os seus procesos de selección póñanse en contacto co Servizo de orientación Laboral no seguinte mail: orientacion.laboral@viveiro.es

OFERTAS DE EMPREGO DO S.P.E.G

Picando nesta ligazón temos acceso á páxina das ofertas de emprego do SPEG

INFORMACIÓN SEPE

Las personas afectadas por ERTEs no tienen que presentar solicitud de prestación por desempleo. Su empresa se encargará de hacerlo cuando esté aprobado el ERTE. Si usted está afectado por un ERTE, NO presente solicitud, ni solicite cita previa. La utilización indebida de estos canales dificulta la atención y la prestación del servicio. 

Si usted está en  situación de desempleo NO MOTIVADA POR UN  ERTE, se recuerda que durante el estado de alarma los plazos de presentación de solicitudes están suspendidos. 

Más información en el espacio COVID-19 de la Web del SEPE

Navegación de artigos