Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xullo, 2011”

OFERTAS DE EMPREGO

ENCARGADO DE MANTEMENTO PARA SAN CIBRAO

OFICIAL DE SOLDADOR/A PARA ALFOZ

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2011 pola que se convocan probas selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional especialista de oficios, xardineiro, grupo IV 1, dúas pola quenda de promoción interna e dúas pola quenda de acceso libre, vacantes n

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2011 pola que se convocan probas selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional especialista de oficios, xardineiro, grupo IV 1, dúas pola quenda de promoción interna e dúas pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.

Advertisement

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2011 pola que se publica o tipo de xuro para as operacións acollidas ao Programa de préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BE

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2011 pola que se publica o tipo de xuro para as operacións acollidas ao Programa de préstamos do Igape para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do Banco Europeo de Investimentos (BEI), publicado mediante Resolución do 22 de marzo de 2011 (Diario Oficial de Galicia número 63, do 30 de marzo).

ORDE do 14 de xullo de 2011 pola que se convocan prazas de residencia e de manutención nos centros residenciais docentes do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro de Vigo e na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol para o curso académico 2011-2012.

ORDE do 14 de xullo de 2011 pola que se convocan prazas de residencia e de manutención nos centros residenciais docentes do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro de Vigo e na Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol para o curso académico 2011-2012.

ORDE do 19 de xullo de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo,

ORDE do 19 de xullo de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

ORDE do 19 de xullo de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 20 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cual

ORDE do 19 de xullo de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 20 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILES), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

CURSO DE SERVIZOS DE RESTAURANTE

CURSO SERVIZOS DE RESTAURANTE

 Con certificado de cualificación profesional

 Ø     Requisitos mínimos de acceso: ESO, Técnico auxiliar ( FP I) , 2º de Bacharelato, acceso a CFGS ou equivalentes e Certificado de galego- CELGA 2.  

 Ø     Beca de Asistencia

Ø     Horario de mañana de 8 a 15:30 horas.

Ø     Fecha de inicio: 2/08/2011

Ø     Fecha de fin: 25/11/2011   

Ø     Nº horas: 598

Ø     Lugar: Restaurante Louzao: Playa de Areas s/n (27863) Celeiro-Viveiro.

Ø     Practicas en empresas

Ø     Plazas limitadas                                                  

Interesados llamar al 981 277 222   ó 608 10 20 11

                                                                                                                                                                                                                       

OFERTAS

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL PARA ALFOZ

INTÉRPRETES PARA TODOS OS IDIOMAS LUGO

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2011 referente á convocatoria para prover varias prazas.

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2011 referente á convocatoria para prover varias prazas.

PARA MONFORTE

Convócase proceso selectivo para a selección de persoal funcionario para cubrir en propiedade UNHA PRAZA

Navegación de artigos