Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Maio, 2010”

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 14 de maio de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións a pemes, para a
realización de proxectos para a implantación
de medidas de responsabilidade
social empresarial no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciadas
polo Fondo Social Europeo, e se convocan
para o exercicio 2010.
Advertisement

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Orde do 27 de abril de
2010 pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións ás
asociacións profesionais e empresariais de
artesáns/ás cuxo ámbito de actuación se
desenvolva na Comunidade Autónoma de
Galicia, para o fomento do sector artesanal
galego, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010. (Código de procedemento
IN201F presentación telemática).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Corrección de erros.-Orde do 27 de abril de
2010 pola que se aproban as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións ás
asociacións profesionais e empresariais de
artesáns/ás cuxo ámbito de actuación se
desenvolva na Comunidade Autónoma de
Galicia, para o fomento do sector artesanal
galego, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010. (Código de procedemento
IN201F presentación telemática).

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 21 de maio de 2010 pola
que se dá publicidade ao acordo do Consello
de Dirección do Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape), que aproba
as bases reguladoras das axudas do
Igape ao programa de apoio á innovación
das pequenas e medianas empresas en
Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, e se procede á súa
convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva.

IV EDICIÓN PROGRAMA SAEOMERCADO

BIC Galicia, en colaboración con Fegaxe (Federación Galega de Xoves Empresarios), poñen en marcha a cuarta edición do Programa SAEOMERCADO, un proxecto que ten como obxectivo acompañar ás xoves empresas na súa etapa de saída ó mercado e asesorar ós/ás empresarios/as na definición da estratexia de negocio, tratando así de evitar o fracaso superando as posibles dificultades que se poidan atopar no seu día a día.

SAEOMERCADO consta de tres fases:

-Training Workshop (40 horas)

-Mentorización (6 horas)

-Encuentro Comercial (1 día con pernocta)

*Training Workshop (40 horas)*

Nesta fase, profesores expertos na área empresarial abordarán temas como a Negociación Bancaria, o Plan Comercial, Planificación e Xestión de Recursos Humáns, etc.

*Mentorización (6 horas)*

Sesións individuais de cada empresa participante cun mentor asignado, que é un empresario de longa trayectoria que ofrecerá consellos prácticos ou valoracións sobre os aspectos das distintas áreas da empresa.

*Encontro Comercial (1 día con pernocta)*

Para poñer en práctica o aprendido na fase de formación, presentar as empresas participantes e ampliar a rede de contactos, organízase un encontro comercial entre os participantes da totalidade das edicións.

*Dirixido preferentemente a :*

– Titulares de empresa cunha actividade menor a 3 anos

– Emprendedores en fase de constitución da empresa.

 

*Obxetivos:*

– Consolidación da Pyme

– Mellora en áreas da xestión da empresa

– Ampliar a rede de contactos

– Incorporación á Rede Mentoring de BIC Galicia

– Xeneración de negocio

Ademais a peme participante se lle incluirá no Catálogo de empresas Saeómercado 2010 que se editará ó longo do programa.

 

*Coste do programa:*

Prezo do curso por alumno: 1200 euros

Importe subvencionado: 1140 euros

*Aportación do alumno:* 60 euros

Plazas Limitadas: riguroso orde de inscripción.

Fin plazo de inscripción: 2 de xuño

Inicio do programa: 4 de xulio

Horario: venres tarde (16 a 20 horas) e sábados mañá (9.30 a 13.30 horas)

*Máis información e inscripcións:*

*T. 608 752 100*

*T. 981 595 454

info@fegaxe.com *

*Adxuntase pdf con máis información e ficha de inscripción de alumno e ficha para o catálogo de empresas.*

 

 

 

 

NOVAS DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Excma. Deputación Provincial
Servizo de Formación
CONVOCATORIA OBRADOIROS DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN PARA O ANO 2010

– A MESA DE CONTRATACIÓN. COMPOSICIÓN. FUNCIÓNS. ACTOS E ACTAS DA MESA. A NEGOCIACIÓN NO PROCEDEMENTO NEGOCIADO

– O REXISTRO DE INTERESES DOS CARGOS ELECTOS DAS CORPORACIÓNS LOCAIS

– COMPETENCIAS E OBRIGAS MUNICIPAIS NA LEI DE INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA. A XESTIÓN DA BIOMASA NAS FRANXAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN


NOVAS DE INTERESE DOG E BOE

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Orde do 19 de maio de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións destinadas a
incentivar a implantación e mellora das
empresas de turismo activo, aventura,
actividades de lecer e tempo libre, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2010
(CT983K).

Orde do 19 de maio de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva,
das subvencións para a potenciación
e mellora do turismo mediante a creación
de aldeas de turismo rural ou mellora
de establecementos existentes de turismo
rural e oferta complementaria e se procede
á súa convocatoria para o ano 2010
(CT983H).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución de 24 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.

NOVAS DE INTERESE DOG

CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Orde do 12 de maio de 2010 pola que se
regulan as bases que rexerán o procedemento
de concesión das axudas para o
mantemento das escolas infantís 0-3 e os
puntos de atención á infancia (PAI)
dependentes das corporacións locais, e se
procede á súa convocatoria.

NOVAS DE INTERESE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Orde do 14 de maio de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para o acceso
a formación especializada en xestión da
innovación dentro da Rede de Xestores de
Innovación de Galicia (XIGA) e para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva,
de subvencións ás pemes galegas para a
contratación de persoal da Rede de Xestores
de Innovación de Galicia (XIGA), e se procede
a súa convocatoria para o ano 2010.

Resolución do 14 de abril de 2010 pola que
se lles dá publicidade ás axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 18 de setembro de
2009, pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia
non competitiva, de subvencións
para o fomento do uso das deducións fiscais
e das bonificacións na cotización á Seguridade
Social por actividades de investigación,
desenvolvemento e innovación, no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
e se procede á súa convocatoria para o
ano 2009 ( Diario Oficial de Galicia número
190, do 28 de setembro).

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 11 de maio de 2010 pola
que se lle dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego
de Promoción Económica, que aproba as
bases reguladoras das axudas do Igape
para facilitar a análise empresarial das
empresas galegas cara ao acceso ao Mercado
Alternativo Bolsista (MAB) e se procede
á súa convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva.

NOVAS DE INTERESE DOG 24 MAIO

CONSELLERÍA DE CULTURA
E TURISMO
Corrección de erros.-Orde do 21 de abril
de 2010 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións
a entidades privadas para a potenciación
e mellora do turismo mediante
axudas para a mellora da infraestrutura
de hoteis (grupo I) da Comunidade Autónoma
de Galicia, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2010 (CT989A).

NOVA LIGAZÓN NO BLOGUE

Por petición do responsábel da páxina web studentjob engadimos a ligazón de dito portal de emprego.

Dito portal está destinado aos estudantes de diversos países da UE.

Espero que sexa da vosa utilidade.

http://www.studentjob.es/

NOVAS DE INTERESE

A partir de hoxe tendes unha nova ligazón no blogue

é dun portal de emprego para persoas con diversidade funcional  e se cham disjob

http://www.disjob.com/

Espero que vos sexa de utilidade.

José Manuel

Servizo de Orientación Laboral

Navegación de artigos