Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2008”

LISTAXES COBERTURA TEMPORAL POSTOS CONSORCIO CATEGORÍA ATENCIÓN PERSOAS MAIORES

Resolución do 19 de novembro de 2008, da Comisión de Valoración e Seguimento das listaxes para a cobertura temporal de postos de traballo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola cal se aproba e se fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas, na categoría de centros de atención ás persoas maiores no ámbito territorial da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense.

Advertisement

Probas obtención certificados profesionalidade

Orde do 3 de novembro de 2008 pola que se convoca a realización de probas para a obtención dos certificados de profesionalidade en determinadas ocupacións para aquelas persoas que participaran nas probas de certificación convocadas nos anos 2006 e/ou 2007 e que teñan acreditada algunha unidade de competencia das que consta o correspondente certificado de profesionalidade.

OFERTA EMPREGO BEGONTE

BEGONTE

Información pública
Convocatoria para a contratación laboral

de carácter temporal e a media xornada.

Posto a cubrir: 1 auxiliar de axuda a domicilio persoas dependentes.
Bases reguladoras: Publícanse integramente no taboleiro de edictos do Concello.
Forma, lugar e prazo de solicitude: Mediante solicitude segundo o modelo que figura nas bases, debendo presentarse xunto coa documentación que se sinala nas devanditas bases, no prazo dos cinco (5) días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no rexistro xeral do Concello ou una forma prevista no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Begonte, 17 de novembro de 2008.- O Alcalde-Presidente, José Antonio Vázquez García.

CONFERENCIA EN LUGO AUTOEMPREGO

Dende a Confederación de Empresarios de Galicia, propoñémoste nesta ocasión a túa participación nun proxecto que está a servir de referente para que o fomento do espírito emprendedor se converta en fonte potencial de actividade económica e emprego na Comunidade Autónoma de Galicia. Dentro das liñas de actividade que conforman o proxecto presentamos, de xeito totalmente subvencionado, a Conferencia “O Autoemprego como Alternativa Profesional de Éxito” que terá lugar nas seguinte data e horario:         Lugo – Día 26 de novembro ás 18 horas na sede da Confederación de Empresarios de Lugo (Plaza de Santo Domingo, 6,8 2º) Lembrámoslle que se é o seu desexo asistir ás conferencia, dada a existencia de prazas limitadas, debe proceder a formalizar a súa matrícula a través de Reserva de praza Se desexa contactar connosco, pode facelo a través do 902.200.988 

RESOLUCIÓN LISTAXES AGARDA COBERTURA TEMPORAL CONSORCIO

Resolución do 13 de novembro de 2008, da Comisión de Valoración e Seguimento das listaxes de agarda para a cobertura temporal de postos de traballo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas, nas categorías de Plan de igualdade de oportunidades e Plan integral de apoio á familia no ámbito da Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense.

BASES SELECCIÓN E CONTRATACIÓN PERSOAL TEMPORAL EMPRESA PÚBLICA SERVIZOS AGRARIOS

Anuncio polo que se fai pública a convocatoria e as bases específicas II para a selección e contratación de persoal temporal desta empresa pública entre os candidatos incluídos nas listas previas nas categorías profesionais de técnico informático, administrador de sistemas e programador.

SUBVENCIÓNS FINANCIAMENTO PLANS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAIS TRABALLADORES/AS OCUPADOS/AS

CONSELLERÍA DE TRABALLO
Orde do 13 de novembro de 2008 pola que se
fai pública a ampliación do importe existente
para a concesión de subvencións para o financiamento
de plans de formación intersectoriais
dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras
ocupadas, mediante a subscrición
de convenios de ámbito autonómico, convocadas
pola Orde do 6 de outubro de 2008.

REGULACIÓN CONCESIÓN AXUDAS PREVIAS Á XUBILACIÓN ORDINARIA TRABALLADORES/AS AFECTOS/AS POR PROCESOS REESTRUTURACIÓN EMPRESAS

Orde do 10 de novembro de 2008 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión das axudas previstas no Decreto 106/1994, do 21 de abril, da Xunta de Galicia, e na Orde do 5 de outubro de 1994, do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, pola que se regula a concesión de axudas previas á xubilación ordinaria no sistema da Seguridade Social, a persoas traballadoras afectadas por procesos de reestruturación de empresas, convocadas pola Orde do 12 de xuño de 2008.

 

AXUDAS DESTINADAS AO FOMENTO SISTEMAS DE PRODUCIÓN RAZAS GANDEIRAS AUTÓCTONAS

Orde do 13 de novembro de 2008 pola que se modifica a Orde do 18 de abril de 2008 (Diario Oficial de Galicia número 79, do 24 de abril) pola que se convocan as axudas destinadas ao fomento en Galicia de sistema de produción das razas gandeiras autóctonas en réximes extensivos para o ano 2008.

 

OFERTA COMERCIAL

EMPRESA SECTOR BANCA-SEGUROS ESTÁ Á PROCURA DE PERSOAS CUN CLARO PERFIL COMERCIAL.

REQUÍRESE:

– EXPERIENCIA COMERCIAL

– MAIOR DE 24 ANOS.

– ESTUDOS MEDIOS.

OFRÉCESE:

– PLAN DE CARREIRA

– CONTRATO MERCANTIL.

INTERESADOS ENVIAR CV A :

lider.banca.seguros@gmail.com

Navegación de artigos