Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xaneiro, 2008”

REAL DECRETO 34/2008

Saiu no BOE de hoxe o REAL DECRETO que regula os certificados de profesionalidade.

O II PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL EN MONDOÑEDO

O II Plan de Inclusión Social ponse en marcha no norte de Galicia cos equipos de
As Pontes e Mondoñedo
[30/11/07] O Consorcio presentou durante a xornada de hoxe aos equipos comarcais do
II Plan de Inclusión Social que traballan desde as Oficinas I+B de As Pontes e
Mondoñedo. As profesionais que conforman estes equipos darán cobertura de atención
social a toda a zona norte de Galicia, coas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal
e o norte de Lugo.
http://igualdadebenestar.org/novas/nova.php?id=163&lg=gal

Advertisement

CAMBIO DE UBICACIÓN DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Informamos aos usuarios/as do SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL, que este servizo se atopa situado dende o venres 25 de xaneiro no baixo  da antiga Casa do Concello, no habitáculo do antigo padrón.

O teléfono de contacto seguirá sendo o mesmo : 982560128.

 

 

AXUDAS EXPLOTACIÓNS GANDO PORCINO E CUNICULTURA

Axudas do Igape para explotacións de gando porcino e cunicultura
 

Compensar os gastos financieros que soportan os titulares de explotacións galegas de
gando porcino e cunicultura para lograr, deste xeito, que poidan incrementar a súa
competitividade e manter a
rendibilidade, é o obxectivo das bases reguladoras das axudas específicas publicadas
polo Igape (DOG do 17 de xaneiro de 2007) para estes sectores.
 
Ver ficha resumo  (
http://www.igape.es/dsadsasf/ficha-66.html )da axuda
 

http://www.igape.es

PROGRAMA INNOEMPRESA

Nova convocatoria do Programa Innoempresa
 
Apoiar a innovación e a competitividade das pemes galegas mediante a realización de
proxectos, tanto individuais como colectivos, nos ámbitos tecnolóxico, organizativo
e de xestión; este é o obxectivo
fundamental do Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas
(Programa Innoempresa), que xestiona o Instituto Galego de Promoción Económica. 
 
Ven de ser publicada (DOG 17 de xaneiro de 2008) a nova convocatoria. 

 

http://www.igape.es
 

OFERTA DE EMPREGO NO PROGRESO

No progreso do día 16 saiu o seguinte anuncio:

CERVO

NECESÍTANSE PEÓNS PARA TALLER METÁLICO.

ENVIAR CURRÍCULUM VITAE AO

APARTADO DE CORREOS, 16 BURELA.

PROMOCIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS EN POLONIA.

Promoción de Produtos Agroalimentarios (Polonia, 11- 24 de Abril de 2008)
O Centro de Promoción de Negocios do IGAPE en Polonia (
polonia@igape.es) coordinará
a promoción de productos agroalimentarios galegos en catorce establecementos da
cadea polaca de supermercados “Alma”
situados nas principais cidades de Polonia.
As empresas interesadas en participar deberán de remitir ó IGAPE a ficha deinscripción

 neste evento antes do próximo 31 de xaneiro de 2008.
 

http://www.igape.es

OFERTA DE EMPREGO URXENTE

Electricista de Viveiro está na procura

dun ELECTRICISTA con experiencia.

– Para traballar na mariña.

– Semana laboral de luns a venres.

– Idade de 20 a 50 anos.

– Posibilidade de incorporación inmediata.

Interesados chamar a José Manuel no teléfono 982560128 – ext 35 do SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA FORMACIÓN DE PERSOAL PLAN GALEGO INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para a formación de persoal especialista en temas de investigación mariña correspondentes ao programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e se procede á súa convocatoria.

Proposta de aplicación do programa LEADER EN GALIZA

 Remata de ser publicada esta semana pola Consellería de Medio
Rural unha proposta  para a aplicación do programa Leader en
Galiza.

 En dita proposta contémplase unha nova distribución do que antes se coñecían como GAL e que agora se pasarán a nomear GDR, así como a posibilidade de presentar suxerenzas ou alternativas.

        Para acceder ao documento
            
http://agader.xunta.es/a6VerNoticia.jsp?id=245&idioma=g

Navegación de artigos