Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Decembro, 2010”

BO NADAL E MELLORES DESEXOS PARA 2011

boas_festas.jpg
Advertisement

NOVO PORTAL DE EDUCACIÓN

http://www.portalparados.es/actualidad/18181/2010/12/21/Nuevo-portal-de-Educacion-destinado-al-fomento-de-la-FP

NOVO PORTAL DE EDUCACIÓN  PICA NA LIGAZÓN PARA VELO. TAMÉN VAI ESTAR NAS LIGAZÓNS DO BLOGUE

OFERTA AUXILIAR ACUICOLA

http://www.infojobs.net/lugo/auxiliar-acuicola/of-ia1528ee688454695a5ff089df09bec

PICAR NA LIGAZÓN PARA VER A OFERTA

OFERTAS DE EMPREGO

PROMOTORA VIVEIRO:

http://www.azafatasypromotoras.com/ofertas/307916/  PICA NESTA LIGAZÓN PARA VELA.

DEPENDENTE/A PARA BURELA:

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente-a/burela/1258929/?

PICA NESTA LIGAZÓN PARA VELA.

Resolución do 13 de decembro de 2010

Resolución do 13 de decembro de 2010 pola que se convoca unha bolsa de formación na área de documentación e biblioteconomía.

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

INFORMACIÓN DE INTERESE

Resolución do 16 de novembro de 2010, da Secretaría Xeral da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se fai pública a declaración de deserto dos lotes 1 e 2 do procedemento de licitación para a xestión dun servizo público para a reserva e ocupación de prazas de atención residencial para persoas maiores en situación de dependencia, nos concellos de Ourense e Viveiro.

AXUDAS IGAPE COMERCIO MIÚDO

Resolución do 30 de novembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de  romoción Económica que prorroga o prazo de presentación de solicitudes ao abeiro das bases reguladoras das axudas do Igape ao sector comercio polo miúdo, complementarias á liña de financiamento de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Plan Re-solve) e modificación do crédito dispoñible.

PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO

Orde do 3 de decembro de 2010 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

INFORME DAS VISITAS RECIBIDAS NO MES DE NOVEMBRO

No mes de novembro tivemos 2102 visitas 32 visitas máis respecto a novembro do 2.009.

O día con maior número de accesos foi o 9 de agosto do 2010 con 3401 visitas.

A franxa horaria con mais visitas foi ás 12:00 horas cun 10.18%.

Finalmente dicir que das visitas recibidas en Novembro as seguintes foron do estranxeiro:

Estados Unidos: 34 Visitas.

Franza: 5 Visitas.

Marrocos: 3 Visitas.

Túnez: 3 Visitas.

Colombia: 2 Visitas.

China: 2 Visitas.

Portugal: 2 Visitas.

Brasil: 2 Visitas.

Alemaña: 1 Visita.

India: 1 Visita.

Uruguai: 1 Visita.

Navegación de artigos