Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2008”

OFERTAS CONCELLO DE FOZ

B.O.E. Nº 155 venres 27 de xuño de 2008   

  B.O.P. Nº 116  xoves 22 de maio de 2008

 DENOMINACIÓN DE PRAZA: Peóns do servizo de lixos

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Foz

Nº POSTOS CONVOCADOS: 2

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral fixo

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso oposición

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo máximo de vinte días naturais, contados a partir do día en que se faga pública a proposta, os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria e anexos correspondentes, así como a documentación complementaria que se lles sinale.

 


B.O.E. Nº 155 venres 27 de xuño de 2008

 B.O.P. Nº 116  xoves 22 de maio de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA: Peóns barrendeiros

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Foz

Nº POSTOS CONVOCADOS: 2

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral fixo

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso oposición

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo máximo de vinte días naturais, contados a partir do día en que se faga pública a proposta, os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria e anexos correspondentes, así como a documentación complementaria que se lles sinale.

    B.O.E. Nº 155 venres 27 de xuño de 2008   

  B.O.P. Nº 116  xoves 22 de maio de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA: Técnico en turismo

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Foz

Nº POSTOS CONVOCADOS: 1

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral fixo

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso oposición

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo máximo de vinte días naturais, contados a partir do día en que se faga pública a proposta, os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria e anexos correspondentes, así como a documentación complementaria que se lles sinale.

  B.O.E. Nº 155 venres 27 de xuño de 2008

  B.O.P. Nº 116  xoves 22 de maio de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA: Administrativo- Recaudador

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Foz

Nº POSTOS CONVOCADOS: 1

TIPO DE PRAZA: Persoal funcionario

SISTEMA DE PROVISIÓN: Concurso oposición

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo máximo de vinte días naturais, contados a partir do día en que se faga pública a proposta, os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na convocatoria e anexos correspondentes, así como a documentación complementaria que se lles sinale.

Advertisement

AXUDAS ÁS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO ILES

Orde do 19 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras do réxime de axudas e subvencións ás empresas cualificadas como iniciativas locais de emprego (ILES) e do programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.

ENCONTRO COS AXENTES COMERCIAIS NO EXTERIOR

ENCONTRO CON AXENTES COMERCIAIS MEDIADORES NO EXTERIOR
 
Datas: do 1 ao
3 de Xullo de 2008
Lugar: Edificio Igape, Complexo Administrativo de San Lázaro, Santiago de Compostela.

Como continuación ao Punto de Encontro cos Directores dos Centros de Promoción de
Negocios do Igape en Alemania, China, EEUU, Polonia e Xapón, celebrado
recentemente,  durante os vindeiros días 1, 2 e
3 de xullo, estarán en Santiago de Compostela os Axentes Comerciais Mediadores no
exterior, cos que as empresas galegas interesadas nos mercados para os que están
cualificados poden manter entrevistas
individualizadas. Ademais, si así o solicitan, as empresas participantes tamén
poderán recibir información sobre as axudas e outros servizos de apoio á
internacionalización que presta o Igape.
Os Axentes Comerciais Mediadores son cualificados para cada mercado tras contrastar
a súa experiencia. Son expertos en comercio exterior, canles de distribución e
servizos á internacionalización, e
actúan por conta propia e con independencia do Igape.
Os Axentes Comerciais Mediadores que acudirán a este Punto de Encontro, cos que pode
solicitar unha entrevista son os seguintes:
        · Forum Development: axente cualificado para Polonia.
        · Argos Consulting Network, S.L.: axente cualificado para Alemaña, Bélxica,
China, Francia, EE.UU., México, Polonia, República Checa, Suecia e Xapón.
        · Astron Consultores de Gestión, S.L.: axente cualificado para México.
        · Inteligencia y Tecnología S.L. (Equantia): axente cualificado para
Letonia, Polonia, República Checa e Eslovaquía.
        · Asesores corporativos: axente cualificado para China.
        · Enxeñeiros e arquitectos consultores-IDOM: axente cualificado para
Romanía, Marrocos, México, Brasil, Venezuela, Bélxica, Reino Unido, Portugal.
        · González y Cia Asesores, S:L. (Glezco consultores y asesores): axente
cualificado para China.     
 
Máis información: teléfonos 902300903 ou 981 541127.
 

http://www.igape.es
 

SELECCIÓN PERSOAL TEMPORAL EMPRESA PÚBLICA SERVIZOS AGRARIOS

Anuncio do 18 de xuño de 2008 polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II, para a selección e contratación de persoal temporal desta empresa pública entre os candidatos incluídos na lista previa na categoría de licenciado en veterinaria, perfil profesional Programas de recuperación de recursos zooxenéticos.

BASES ESPECÍFICAS II SELECCIÓN PERSOAL TEMPORAL EMPRESA PÚBLICA SERVIZOS AGRARIOS

Anuncio do 18 de xuño de 2008 polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II, para a selección e contratación de persoal temporal desta empresa pública entre os candidatos incluídos na lista previa na categoría de enxeñeiro técnico agrícola, perfil profesional de dirección e/ou xefatura de obra.

BASES SUBVENCIÓNS APOIO AO EMPRENDEMENTO FEMININO

Resolución do 13 de xuño de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións para o apoio ao emprendemento feminino como fórmula de loita contra a discriminación no mercado de traballo (programa Emega) e se procede á súa convocatoria.

OFERTA DE EMPREGO

Necesítase persoa para dirixir diversos traballos forestais nas proximidades de Viveiro.

Valórase experiencia ou titulación (Capataz ou I.T. Forestal)

Requírese carné de conducir.

Ofrécese contrato e incentivos.

Intersados chamar ao 670411960

OFERTA PÚBLICA LOCAL EMPREGO PROVINCIA DE LUGO

Oferta de emprego público de 2008    D.O.G. Nº 116  martes 17 de xuño de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA: Técnico

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Monforte de Lemos

Nº POSTOS CONVOCADOS: 1

TIPO DE PRAZA: Persoal funcionario

SISTEMA DE PROVISIÓN:

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Oferta de emprego público de 2008    B.O.P. Nº 135  venres  13 de xuño de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA: Gardas de policía

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Quiroga

Nº POSTOS CONVOCADOS: 3

TIPO DE PRAZA: Persoal funcionario

SISTEMA DE PROVISIÓN:

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES ENTIDADE COLABORADORA SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

Resolución do 6 de xuño de 2008, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes de inscrición no Rexistro de Entidades Colaboradoras do Servizo Público de Emprego de Galicia para a captación de ofertas.

AXUDAS CREACIÓN, RENOVACIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EMPRESAS PRODUTOS PESCA

Orde do 6 de xuño de 2008 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión das axudas para a creación, renovación, modernización e innovación tecnolóxica das empresas de manipulación, transformación, conservación, tratamento e comercialización dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura convocadas pola Orde do 20 de febreiro de 2008.

Navegación de artigos