Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Maio, 2011”

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2011 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2011 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

Resolución de 19 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Samos (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 19 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Samos (Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 18 de mayo de 2011, del Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

 

OFERTAS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALIZA

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALIZA

PARA VELAS CLIKEA NESTA LIGAZÓN

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas en materia de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo, e

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas en materia de traballo en igualdade das mulleres de Galicia, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2011.

Advertisement

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 9 de xullo de 2010 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 9 de xullo de 2010 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

OFERTA DE EMPREGO EN XERMADE

mantenimiento de aerogeneradores (m/v)

ORDE do 15 de abril de 2011 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para cubrir prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras.

ORDE do 15 de abril de 2011 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para cubrir prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras.

COMO POTENCIAR A TÚA IMAXE PERSOAL NA ADVERSIDADE

Pórnos en valor sendo nós mesmos e realzando as nosas virtudes.

OFERTAS DE EMPREGO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A VILALBA

Maitre – Responsable PARA A MARIÑA DE LUGO

Navegación de artigos