Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xullo, 2012”

OFERTA PARA A PROVINCIA DE LUGO

Se picas nesta ligazón podes ver unha oferta de Vendedor/a para a provincia de Lugo.

OFERTA PARA RIBADEO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de persoal atención ao público para Ribadeo.

OFERTAS DO S.P.E.G.

Picando nesta ligazón podes ver as ofertas do Servizo Público de Emprego de Galiza publicadas esta semana.

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE UN ARCHIVERO DO CONCELLO DE MONDOÑEDO.

 

POSTO DE TRABALLO: Un Archivero/a.

DURACIÓN:Dende a data de formalización do contrato ata o 25 de novembro de 2012.

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: no Rexistro Xeral do Concello de Mondoñedo durante o

prazo de 5 días naturais, a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no bop. Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/92; neste caso, os concursantes deberán comunicalo  mediante fax (982 50 74 21) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. 

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición na Secretaría do Concello de Mondoñedo

 

En Mondoñedo, a 23 de xullo de 2012.- O Alcalde, M. Orlando González Cruz.

 

 

Advertisement

OFERTA PARA FOZ

Se picas nesta ligazón podes ver unha oferta de odontólogo para Foz.

OFERTA PARA VILALBA

Se picas nesta ligazón podes ver unha oferta de fisioterapeuta para Vilalba.

OFERTA PARA O NORTE DE LUGO

Picando nesta ligazón pode ver unha oferta de coordinador/a de almacén mantemento industrial para o norte da provincia de Lugo.

OFERTAS DE EMPREGO DO S.P.E.G.

A continuación picando na ligazón podes ver as ofertas de emprego publicadas esta semana no Servizo Público de Emprego de Galiza.

Universidade da Coruña

 

RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2012 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios

NOVOS CURSOS AFD NA PROVINCIA DE LUGO

Se picas nas seguinte ligazón podes ver a programación dos cursos AFD da provincia de Lugo onde poderás ollar algunha novidade: afd2012-Lugo

Navegación de artigos