Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Febreiro, 2011”

IGAPE AXUDAS PARA APOIO FINANCEIRO DIVERSEOS SECTORES COMARCAS DE FERROL, EUME E ORTEGAL

Resolución do 8 de febreiro de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas do Instituto Galego de Promoción Económica ao amparo das bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica para o apoio financeiro aos sectores da hostalaría, comercio, turismo e servizos das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Advertisement

CRITERIOS DE PRIORIDADE PARA PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Resolución do 11 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se establecen os criterios de prioridade entre colectivos para a realización da selección dos traballadores e traballadoras desempregadas que serán  contratadas a tras dos programas de cooperación para o ano 2011, como medida para combater o desemprego de longa duración e xuvenil.

PUBLICIDADE AXUDAS CONTRATACIÓN PARADOS LONGA DURACIÓN

Resolución do 7 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación indefinida de parados de longa  duración, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro).

PUBLICIDADE AXUDAS CONTRATACIÓN INDEFINIDA MULLERES

Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres como medida para lograr un mercado de traballo igualitario, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 15 de xaneiro).

PUBLICIDADE AXUDAS PROGRAMAS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA

Resolución do 7 de febreiro de 2011, da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de febreiro de 2009, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea de persoas desempregadas pertencentes a colectivos en risco de exclusión social, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2009 (Diario Oficial de Galicia número 43, do 3 de marzo).

Orde do 17 de febreiro de 2011 pola que se

Orde do 17 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade e se procede á súa convocatoria.

Resolución de 18 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 18 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 16 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Carballedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 16 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Carballedo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resolución de 15 de febrero de 2011, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

RESULTADO DAS NOTAS LUGO EMPREGA

As listas están na páxina web do concello de viveiro coa data da entrevista para os que aprobaron as probas.

Navegación de artigos