Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Setembro, 2012”

OFERTA A MARIÑA DE LUGO

www.infojobs.net/seleccionar/acompanante-escolar-marina-lucense/of-if0ca666c06499fa4299b642cd04025

 

NESTA LIGAZÓN PODES VER UNHA OFERTA DE ACOMPAÑANTE ESCOLAR NA MARIÑA DE LUGO

Concello de Becerreá

ANUNCIO de convocatoria dunha praza de auxiliar administrativo funcionario.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo número 177, do 2 de agosto de 2012, publícase integramente a convocatoria e as bases específicas para o acceso a prazas de persoal funcionario do Concello de Becerreá-Lugo para as cales resulta de aplicación a disposición transitoria segunda do Estatuto básico do empregado público (persoal laboral fixo do Concello de Becerreá que desempeña funcións ou postos clasificados como propios de persoal funcionario): praza de auxiliar administrativo do Concello de Becerreá, aprobadas por Resolución da Alcaldía do 16 de xullo de 2012. A modificación parcial destas bases aprobouse por Resolución da Alcaldía do 31 de agosto de 2012 e publicouse no Boletín Oficial da provincia de Lugo número 207, do 7 de setembro.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Os sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria faranse públicos no Boletín Oficial da provincia de Lugo ou no taboleiro de anuncios do concello.

Becerreá, 10 de setembro de 2012

Manuel Martínez Núñez
Alcalde

Advertisement

Concello de Becerreá

ANUNCIO de convocatoria dunha praza de conserxe funcionario.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo número 177, do 2 de agosto de 2012, publícase integramente a convocatoria e as bases específicas para o acceso a prazas de persoal funcionario do Concello de Becerreá-Lugo para as cales resulta de aplicación a disposición transitoria segunda do Estatuto básico do empregado público (persoal laboral fixo do Concello de Becerreá que desempeña funcións ou postos clasificados como propios de persoal funcionario): praza de conserxe do Concello de Becerreá, aprobadas por Resolución da Alcaldía do 16 de xullo de 2012. A modificación parcial destas bases aprobouse por Resolución da Alcaldía do 31 de agosto de 2012 e publicouse no Boletín Oficial da provincia de Lugo número 207, do 7 de setembro.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Os sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria faranse públicos no Boletín Oficial da provincia de Lugo ou no taboleiro de anuncios do concello.

Becerreá, 10 de setembro de 2012

Manuel Martínez Núñez
Alcalde

OFERTA PARA VIVEIRO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Médico para Viveiro.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Orden SSI/1998/2012, de 18 de setembro, pola que se aproba a convocatoria de probas selectivas 2012 para o acceso no ano 2013, a prazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos e outros graduados/licenciados universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

OFERTAS DO S.P.E.G.

Picando nesta ligazón pódese ver ofertas so Servizo Público de Galiza publicadas esta semana.

OFERTA PARA BETANZOS

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de persoal de mantemento para Betanzos.

OFERTA PARA AS PONTES

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de comercial sector madeira para As Pontes.

OFERTA DE EMPREGO PARA VIVEIRO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de emprego de segundo/a encargado/a de tenda para Viveiro.

OFERTA DE EMPREGO COSTA DE LUGO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de emprego de licenciado en farmacia para a costa de Lugo.

Navegación de artigos