Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2011”

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competenci

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se realiza a convocatoria pública do recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Advertisement

OFERTA PARA A MARIÑA

EMPREGADO/A PARA ASESORÍA

OFERTA DE EMPREGO PARA VIVEIRO

Precisan de chica para tenda de bisutería na localidade de Viveiro con posibilidade de incorporación a empresa.

En principio para traballar os xoves, venres e sábados.

imprescendíbel experiencia no trato ao público.

No nadal xornada de 40 horas semanais.

Imprescendíbel experiencia en tenda.

Salario: 6.69 euros / hora.

Interesados contactar:

Randstad

982254768

OFERTA DE EMPREGO A MARIÑA E VILALBA

ADXUNTO/A DIRECCIÓN CENTRO DISCAPACITADOS EN MONDOÑEDO.

PROMOTORA PARA DESGUSTACIÓN EN RIBADEO.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA VILALBA.

OFERTA PARA RIBADEO

EMPRESA GRUPO EXTERNA- BTS

 Descripción: Empresa de externalización de servicios 

Categoría: Comercial / Ventas

 Provincia:  Lugo

 Población:  RIBADEO

  Vacantes: 3

 Descripción: BTS selecciona ejecutivos comerciales con experiencia en área de  telecomunicaciones a nivel empresa en la zona de zona de Ribadeo (Lugo).

Se busca personal con buena presencia, actitud, dinámicos, resolutivos y con clara vocación comercial orientada a objetivos y a su cumplimiento, proactivos, responsables, interés por nuevas tecnologías y habilidades comunicativas.

Se ofrece contrato laboral con salario fijo + variable 

Experiencia mínima: Entre 1 y 3 años

 Requisitos mínimos: Conocimientos de paquete office (Excel, word, outlook)

 Otros requisitos: Carnet de conducir, Vehículo propio

Se ofrece:Tipo contrato: Obra y servicio/Jornada completa

 INTERESADOS MANDAR CV :     rrhh@externaservicios.es

ORDE do 8 de novembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para o desenvolvemento de accións formativas en materia agroforestal por entidades de iniciativa social

ORDE do 8 de novembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para o desenvolvemento de accións formativas en materia agroforestal por entidades de iniciativa social dedicadas a fomentar a integración social e laboral de persoas con discapacidades ou en risco de exclusión social, na Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2011.

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo subscrito entre a representación empresarial e as organizacións sindicais UGT

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo subscrito entre a representación empresarial e as organizacións sindicais UGT Galicia e SN de CC.OO. de Galicia, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2010 do convenio colectivo de traballo para as empresas e traballadores/as de transporte de enfermos/as e accidentados/as en ambulancia na comunidade autónoma.

RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 14 DE NOVEMBRO DE

RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO DE DATA 14 DE NOVEMBRO DE 2011 POLA QUE SE CONVOCA UN POSTO DE TRABALLO DE AUXILIAR COLABORADOR EN INFORMACIÓN (PLAN FEDER)

Resolución de 27 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Resolución de 27 de octubre de 2011, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Docente curso “TRASTORNOS DE CONDUCTA INFANTIL” para Viveiro, Lugo

Docente curso “TRASTORNOS DE CONDUCTA INFANTIL” para Viveiro, Lugo

Navegación de artigos