Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Xuño, 2014”

Convocatoria de 30 puestos de Maquinista de Entrada para el Grupo Renfe

Objeto

 

Cobertura, en régimen de contratación temporal, de 30 puestos de Maquinista de Entrada, 10 de los cuales requieren para su desempeño un nivel B1 o superior de idioma francés.

 

Requisitos

 

 • Acreditar la posesión del título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B, vigente, que no podrá estar suspendido ni revocado por causa de reconocimiento psicofísico, falta de reciclaje periódico o infracción de las previstas en la Ley del Sector Ferroviario.
 • Acreditar mediante certificado el nivel B1 o superior del idioma francés según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, para los puestos que lo requieren.

 

Pruebas

 

 • Superar las pruebas selectivas siguientes:
  • Teórico-Profesional que versará sobre las materias contempladas en el título V de la Orden FOM 2520/2006 de 27 de julio vigente por la disposición transitoria octava de la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre.
  • Psicotécnicas.
  • Simulador.
  • Entrevista personal.
  • Superación de una prueba oral de nivel de francés para los puestos que lo requieren
 • Superación de reconocimiento médico de ingreso en la Empresa alcanzando las condiciones de capacidad psicofísica enunciadas en el Anexo IV de la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre.

 

Adjudicación de Plazas

 

Dentro del primer turno de adjudicación se asignará plaza a aquellos participantes que cumplan los requisitos establecidos a los que resulten de aplicación las preferencias para ingreso establecidas en la Normativa Laboral vigente de Renfe Operadora.

Los puestos que queden sin cubrir se asignarán dentro del segundo turno de adjudicación, comenzando por los puestos para los que se requiere un nivel B1 de idioma francés, y continuando con el resto de los puestos hasta alcanzar el total de 30 puestos ofertados.

Se publicará separadamente la relación de adjudicatarios de cada uno de los turnos y tipos de puesto convocados.

 

Se ofrece

 

 • Contratación temporal por obra o servicio determinado.
 • Retribución según convenio colectivo para el subgrupo profesional de Maquinista de Entrada.
 • La residencia podrá ser cualquiera del ámbito nacional en la que el Grupo Renfe preste servicios, preferentemente en el ámbito de Cataluña.

 

 

La relación de candidatos preseleccionados se publicará el día 1 de julio. El domingo 6 de julio tendrán lugar en Madrid las primeras pruebas del proceso de selección, que consistirán en:

 • Psicotécnica colectiva.
 • Teórico-Profesional para los candidatos preseleccionados.
 • Los candidatos que hayan acreditado certificado oficial del nivel exigido de francés realizarán, también, otra prueba teórico-profesional en francés.

El contenido de ambas pruebas Teórico-Profesionales versará sobre las materias indicadas en el apartado Pruebas.

 

Inscripción

 

Los candidatos interesados podrán solicitar participar en el proceso de selección hasta el 30 de Junio.

La inscripción se realizará según el protocolo establecido en la página web de Renfe Operadora

Para inscrbirse en esta oferta accede a renfeempleo Acceso a RenfeEmpleo

La presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos se realizará en el momento de acceso a las pruebas de examen.

Renfe garantiza que los criterios de selección, tras respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, promoverán el equilibrio de género, fomentando en lo posible el incremento del género subrepresentado dentro de su plantilla, en cada una de las posiciones.

Advertisement

NOVAS NO DOG DO DÍA 30 DE XUÑO DO 14

Consellería do Medio Rural e do Mar

29336

Descargar PDF

Academia Galega de Seguridade Pública

29374

Descargar PDF

Axencia Galega de Innovación

29383

Descargar PDF

Galicia rexistrou preto de 9.500 accidentes laborais nos cinco primeiros meses do ano

Esta cifra supón un incremento do 2,63% con respecto ao mesmo período do ano anterior

Agás en Pontevedra, este aumento dos accidentes laborais deuse en todas as provincias

Santiago, 29 de xuño de 2014.- Galicia rexistrou un total de 9.466 accidentes laborais nos cinco primeiros meses do ano, fronte aos 9.223 no mesmo período do ano 2013, isto supón un incremento do 2,63% neste período.

Agás en Pontevedra, este aumento dos accidentes laborais deuse en todas as provincias. Aumentaron os accidentes na Coruña, nunha porcentaxe do 4,89%; en Lugo, nun 1,36%; e en Ourense, nun 5,57%. Os accidentes diminuíron en Pontevedra nun 0,95%.

Pola súa banda, o total dos accidentes laborais en xornada laboral rexistrados en Galicia en maio aumentou un 14,55%. Neste mes rexistráronse 1.992 accidentes fronte aos 1.739 rexistrados no mesmo mes do ano anterior. Do total dos accidentes, 1.949 foron leves, 34 graves e 9 mortais. Aumentaron en todos os sectores: na construción, nun 31,47%; na industria, nun 22,77%; na agricultura, nun 13,95%; nos servizos, nun 6,88%; e na pesca, nun 5,38%.

Para ter unha visión precisa da evolución da sinistralidade laboral, utilízase o índice de incidencia, que compara o número de accidentes co número de traballadores coas continxencias profesionais cubertas.

O índice de incidencia do total dos accidentes en xornada laboral en Galicia, aumentou un 14,07% en maio deste ano respecto ao mesmo mes do ano anterior. Por sectores, o maior aumento foi na construción co 32,47%, na industria nun 25,76%, na agricultura nun 16,15%, na pesca foi do 7,90% e nos servizos do 5,37%.

Traballo aposta por “ampliar o espazo de diálogo e concertación” entre Administración, patronal e sindicatos

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, participou hoxe no congreso constituínte da Federación nacional de servizos para a mobilidade e o consumo (FNSMC) de UXT en Galicia

Mato valorou que “o novo ente se vai converter nun dos grandes referentes da actividade sindical da nosa Comunidade, xa que nel se enmarcan algúns dos sectores máis importantes da economía galega”

 • Beatriz Mato no Congreso de UGT Galicia
 • Beatriz Mato no Congreso de UGT Galicia
 • Rosa Quintana no Congreso de UGT Galicia
 • Rosa Quintana no Congreso de UGT Galicia

Santiago, 28 de xuño de 2014.- A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, destacou hoxe a importancia de que as Administracións, a patronal e sindicatos estean “á altura do que esperan a demandan os cidadáns” que pasa por “seguir traballando para ampliar o espazo de diálogo e concertación, actuar con altura de miras e comprometerse a colaborar para acadar a recuperación económica, a creación de emprego e mellorar a calidade de vida dos galegos e galegas”.

Beatriz Mato participou hoxe no congreso constituínte da Federación nacional de servizos para a mobilidade e o consumo (FNSMC) de UXT en Galicia. Na súa intervención, a titular de Traballo tendeu a man a todos os axentes sociais para reactivar e retomar o diálogo social, “que tantos froitos nos deu en anos pasados”.

“Quero trasladarvos a enteira disposición da Xunta para retomar ese diálogo, e para facelo da maneira que entre todos entendamos que pode ser máis beneficiosa para os traballadores galegos, estou convencida de que, se nos empeñamos, seremos quen de atopar os puntos que nos unen, deixando a un lado o que nos separa”, apuntou Mato.

A FNSMC xurde da fusión entre a Federación de Transportes, Comunicación e Mar e a Federación de Comercio, Hostalería, Turismo e Xogo de UXT. Neste sentido, a conselleira valorou que “o novo ente se vai converter nun dos grandes referentes da actividade sindical da nosa Comunidade, xa que nel se enmarcan algúns dos sectores máis importantes da economía galega”.

Relatou que a nova Federación representará aos traballadores do mar, “un sector produtivo que é unha das bases económicas e sociais de Galicia” ao xerar preto de 40.000 empregos directos en Galicia, unha cifra que supón arredor do 50% do emprego total pesqueiro en toda España e un 10% do conxunto da Unión Europea.

A Federación que hoxe se constitúe tamén vai representar aos traballadores do sector turístico, que supón preto do 11% do Produto Interior Bruto de Galicia. Trátase dun sector “coñecido e recoñecido a nivel mundial”, no só pola riqueza natural, patrimonial e cultural, senón tamén “porque cada día contamos con máis e mellores recursos e servizos, e tamén cos mellores profesionais”, que suman máis do 12% do total de postos de traballo en Galicia.

NOVAS NO BOE DO DÍA 30 DE XUÑO DO 14

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

NOVAS OFERTAS DO S.P.E.G.

1
27/06/2014
PONTECESURES (PONTEVEDRA)
2
27/06/2014
MARIN (PONTEVEDRA)
3
27/06/2014
VIGO (PONTEVEDRA)
4
5
27/06/2014
MAZARICOS (A CORUÑA)
6
27/06/2014
SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)
7
27/06/2014
SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)
8
27/06/2014
CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)

NOVAS NO DOG DO 27 DE XUÑO DO 14

Consellería de Economía e Industria

29094

Descargar PDF

29122

Descargar PDF

29147

Descargar PDF

Traballo apoia o emprendemento da mocidade galega co Plan de Emprego Xuvenil dotado con preto de 100 millóns de euros

O director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, entregou hoxe os galardóns aos proxectos premiados na VII edición dos premios Moce, celebrada na Coruña

Dita iniciativa contempla actuacións específicas en materia de empredemento, tales como a promoción do emprego autónomo para menores de 30 anos ou do emprendemento cooperativo

O departamento autonómico investiu máis de 122 millóns de euros ao longo dos últimos catro anos para apoiar a actividade de 18.000 autónomos e emprendedores con diferentes liñas de axudas

Santiago, 26 de xuño de 2014.- A Consellería de Traballo e Benestar está a apoiar á mocidade galega a través do Plan de Emprego Xuvenil, aprobado no primeiro trimestre do ano e dotado con preto de 100 millóns de euros.

O director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, entregou hoxe os galardóns aos proxectos premiados na VII edición dos premios Moce, celebrada na Coruña. Na súa intervención explicou que dita iniciativa contempla actuacións específicas en materia de emprendemento, tales como a promoción do emprego autónomo para menores de 30 anos ou do emprendemento cooperativo.

Neste sentido, Martiñá considerou aos autónomos e emprendedores “imprescindibles para afrontar a saída da crise e iniciar a senda do crecemento” tendo en conta que supoñen o 24,78% da afiliación á Seguridade Social. Lembrou que o departamento autonómico investiu máis de 122 millóns de euros ao longo dos últimos catro anos para apoiar a actividade de 18.000 persoas pertencentes a este colectivo con liñas de axudas como a de establecemento do traballador autónomo, a contratación de ata o terceiro traballador por parte dun autónomo, iniciativas emprendedoras e de emprego, creación de cooperativas ou asesoramento técnico a través da Rede Eusumo.

Non obstante, neste 2014 continuarase con dito apoio. De feito, a finais de 2013 publicouse no DOG a Lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, a primeira da Comunidade que dá cobertura e apoio aos emprendedores e que ten como obxectivo incentivar a creación e implantación de empresas.

Ademais, nos orzamentos de Galicia para o ano 2014 aparecen tamén incentivos para os emprendedores, tanto no apoio directo como no ámbito fiscal coa finalidade de “sentar unha base sólida e estable para ofrecer as máximas facilidades para desenvolver a súa actividade”, segundo indicou Odilo Martiñá.

NOVAS NO BOP-LUGO DO 27 DE XUÑO DO 14

Bases do proceso selectivo dun emprego de Axente de Desenvolvemento Turístico para Mondeñedo.

Convocatoria de subvencións a Entidades para fomentar unha actividade ou interese municipal ano 14 para Vilalba.

Para máis información pica nesta ligazón.

NOVAS DÍA 27 DE XUÑO DO 14 NO BOE

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas
 • Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Becas
 • Orden AAA/1095/2014, de 24 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica, para ingenieros agrónomos o titulados con el Master en ingeniería agronómica y se convocan para el ejercicio 2014.

Navegación de artigos