Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Novembro, 2010”

FARMACEUTICO BARREIROS

http://www.cimo.org/recientes01.php?idoferta=977219

PICA NESTA LIGAZÓN PARA VER A OFERTA

AMPLIACIÓN CRÉDITO PROXECTOS INVESTIMENTO EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 EUROS.

Resolución do 24 de novembro de 2010 polaque se fai pública a ampliación do límite decrédito dispoñible para os proxectos de investimentoempresarial superior a 500.000euros ao abeiro da base reguladora dosincentivos a proxectos de investimentoempresarial. (Procedemento IG100).

Advertisement

INFORMACIÓN DE INTERESE PEMES

Resolución do 23 de novembro de 2010pola que se dá publicidade ao acordo doConsello de Dirección do Instituto Galegode Promoción Económica (Igape), queaproba as bases reguladoras das axudasdo Igape para o apoio financeiro aos investimentos das pequenas e medianasempresas de Galicia financiados con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO) ao amparo de determinadas liñas ICO 2010, instrumentadas mediante conveniode colaboración entre o Instituto Galegode Promoción Económica (Igape) e asentidades financeiras, e se procede á súaconvocatoria en réxime de concorrencianon competitiva.

REINVERTE FERROL

Resolución do 11 de novembro de 2010pola que se adhire unha entidade financeiraao convenio de colaboración para oapoio financeiro á hostalaría, comercio,turismo e servizos das comarcas de Ferrol,Eume e Ortegal, subscrito entre o InstitutoGalego de Promoción Económica (Igape),as entidades financeiras e as sociedadesde garantía recíproca adheridas (ReinvirteFerrol).

AXUDAS SECTOR LEITEIRO

Orde do 24 de novembro de 2010 pola que e amplía a dotación orzamentaria da rde do 27 de abril de 2010 pola que se stablecen as bases reguladoras das axudas á implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade do leite cru producido e recollido nas explotacións e a súa certificación externa, e se convocan para o ano 2010.

DOTACIÓN ORZAMENTARIA CONCESIÓN AXUDAS PROMOCIÓN EMPREGO AUTÓNOMO


Orde do 22 de novembro de 2010 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

 

ÓPTICO/A PARA VILALBA

PARA VER A OFERTA PICA NA LIGAZÓN DE ABAIXO:

http://www.infojobs.net/vilalba/diplomado-optica-optometria/of-i21cf5fa09c41ff9c6145a92e40d453

RECEPCIONISTA / AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL FOZ

PICA AQUÍ PARA VER A OFERTA.

http://www.infojobs.net/foz/recepcionista-auxiliar-clinica/of-i3e4d98593845658e5ef22a2de35a0b

HIXIENISTA DENTAL PARA FOZ

HIXIENISTA DENTAL. – FOZ.

PARA VER A OFERTA PICA AQUÍ

http://www.infojobs.net/foz/higienista-dental.-foz./of-i020b8ddf5c4b28b767751bcc3a5e91

EMPACADORES/AS CELEIRO

http://www.infojobs.net/seleccionar/empacadores-pescado-celeiro/of-id0bc992f0149648d59eca9b5221720

OFERTA DE EMPACADORES/AS PARA CELEIRO (VIVEIRO). PICA ARRIBA PARA VER A OFERTA.

Navegación de artigos