Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Novembro 9, 2015”

OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS NO S.P.E.G. O 6 DE NOVEMBRO

1
2
06/11/2015
BERGONDO (A CORUÑA)
3
06/11/2015
BERGONDO ( A CORUÑA)
4
5
06/11/2015
RIBEIRA (A CORUÑA)

OFERTA DE EMPREGO NA LOCALIDADE DE RIBADEO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Comercial de publicidade en Ribadeo.

A Deputación aproba a contratación de 35 desempregados lucenses do Ben Empregado II

– A Xunta de Goberno aproboudevolver o proxecto de iluminación do Rato á Axencia da Enerxía para completalopois “Elena Candia anunciou o inicio da contratación das obras, tecnicamenteinviables pola situación na que se atopaba o expediente”

 – Santos destacou que se levou á Xunta, dexeito urxente, a aprobación de solicitude á asesoría xurídica de informes enrelación ao procedemento de alleación do Audi A8 da Deputación “por posiblesirregularidades na tramitación do proxecto”

– Álvaro Santos informou que se aprobou a comparecencia da Deputación deLugo como administración implicada no contencioso Dereitos Fundamentais núm. 314/2015-B, presentado por Elena Candia,en relación á moción de censura

A Xunta de Goberno aprobou aasignación de 34 desempregados lucenses ás empresas beneficiarias do Ben Empregado II. Son 34 desempregadosque agora obterán traballo en profesións como soldador; albanel; monitoreducativo; camareiro; deseñador gráfico ou peón agrícola e gandeiro entreoutros. Logo da aprobación deste bloque, correspondente á fase II do Ben Empregado II, xa son 82 osdesempregados da provincia que teñen traballo grazas á Deputación.

A vindeira semana, a Xunta deGoberno da Deputación, aprobará ao redor de 150 perfís para que as empresasbeneficiarias deste macroproxecto de fomento do emprego, poidan comezar coproceso de contratación canto antes. Cómpre destacar que o  organismo provincial aprobou tamén a semanapasada abrir o prazo de solicitude para cubrir 70 postos de traballo do Ben Empregado I que quedaron vacantes.Os interesados deberán presentar as solicitudes dende o 9 ata o 19 de novembro.

Iluminación do Río Rato

A Xunta de Goberno aproboudevolver o proxecto de iluminación do Río Rato á Axencia da Enerxía, posto que“se atopaba incompleto”, tal e como informou o voceiro do goberno provincial,Álvaro Santos. Nesta liña, Santos explicou que “cando era Presidenta ElenaCandia anunciou en Xunta de Goberno, o inicio de contratación do proxecto deiluminación do Río Rato, mais ao analizalo observamos que aínda non se atopabacompleto como para proceder á contratación das obras, ao non contar nin cospermisos medioambientais pertinentes; nin cos da Confederación Hidrográfica”.

Santos valorou que “Candia nonfixo nada, simplemente anunciar unha contratación que tecnicamente era inviableporque non se podía comezar co expediente tal e como se atopaba”. Deste xeito,o voceiro do Goberno Provincial informou que “nós agora o que fixemos foidevolver o expediente á unidade competente para que o complete e poder asíproceder á contratación”

Comparecencia de Deputación

Santos Ramos explicou tamén que aXunta de Goberno viña de aprobar a comparecencia da Deputación de Lugo noContencioso Administrativo relativo ao procedemento: Dereitos Fundamentais núm.314/2015-B, interposto por Elena Candia contra o acordo do 8 de outubro de 2015pola Mesa de Idade. O Voceiro Socialista destacou que “esta é unha aprobaciónde trámite para que a Deputación de Lugo como administración implicadacompareza no recurso á moción de censura”. Santos criticou a actitude“xudicializadora de Elena Candia que o único que busca é entorpecer ao GobernoProvincial, cousa que non vai suceder baixo ningún concepto”, sentenciou.

Moción de urxencia

Álvaro Santos Ramos informou que,como asunto de urxencia, se levou á Xunta a aprobación de solicitude deinformes á asesoría xurídica en relación ao procedemento de alleación do AudiA8 da Deputación. “Cando chegamos ao goberno da Deputación, este procedementoxa estaba iniciado. Unha vez analizado, atopámonos con que é outra chapuza máisda Elena Candia” sentenciou Santos. Nesta liña, valorou que “poden haber irregularidadesna tramitación do proxecto, en aspectos como a aprobación da ampliación doprazo de presentación de ofertas, adoptada pola Presidenta e non pola Xunta deGoberno, que é o órgano ao que lle corresponde a ampliación”.

Santos explicou que “observamostamén que as avaliacións e valoración do procedemento de alleamento do Audi,non estaban feitas polos servizos técnicos da Deputación, e a documentacióndeste expediente en relación á furgoneta pola que sería cambiada, conta cunhavaloración do propio licitador, non da Deputación. Como este non é nosoproceder, solicitamos á asesoría xurídica un informe sobre todos estes aspectospara determinar a continuidade ou non deste procedemento, en base aosresultados deste informes elaborados polos servizos xurídicos”.

– See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28601&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.6tFIOkET.dpuf

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES DO DOG DE HOXE DÍA 9 DE NOVEMBRO DO 15

SELECCIÓN DE NOVAS RELEVANTES NO BOE DE HOXE DÍA 9 DE NOVEMBRO DO 15

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios
  • Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

    MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

    Convenios colectivos de trabajo

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIVEIRO

» Bases seleccion personal laboral Piscina Municipal de Viveiro (05/11/2015)
CONVOCATORIA PARA A SELECCI�N DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NA PISCINA MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIVEIRO

Navegación de artigos