Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Maio, 2012”

39 prazas de emprego temporal socorristas concello de Ribeira

Convoca en Ribeira (A Coruña) 39 prazas de emprego temporal para socorristas

O Concello de Ribeira iniciou o proceso para a  contratación de 39 socorristas acuáticos para que se encarguen do servizo de salvamento nas praias do municipio. A vixianza na costa do municipio coruñés  desenvolveráse entre o 1 de xullo e o 31 de agosto.

O Concello tamén prevé a posibilidade de que a prestación comece antes ou se extenda no tempo en función da afluencia de xente ás praias.

Requisitos que deben cumplir os candidatos:

. Ter cumplidos os 16 anos  non exceder a idade de xubilación forzosa.

– Esta en posesión, ou en condicións de obtelo o certificado de escolaridade, expedido polas autoridades competentes

– Ter solicitada a inscripción no Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galiza, na sección correspondente a socorristas en espazos acuáticos naturais.

– Estar en posesión do titulo de socorrista acuático.

Aquelas persoas que estén interesadas poden ler aquí a convocatoria.

subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 15 de maio de 2012 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

OFERTAS DO S.P.E.G DESTA SEMANA

Picando nesta ligazón podes ver as ofertas do Servizo Público de Emprego de Galiza. Entre elas pódese destacar a de mecánico/a de litoral para Cedeira e secretario/a de dirección para As Pontes.

axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan, para o ano 2012, as axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

OFERTA DE EMPREGO PARA XERMADE

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de camareiro/a para Xermade.

OFERTA DE EMPREGO PARA BURELA

Picando nesta ligazón podes acceder a unha oferta de comercial de formación continua para Burela.

jornada informativa ‘PRL en el Sector Pesquero

Según datos del pasado mes de abril, los sectores de pesca y agricultura son los únicos en los que sube la siniestralidad laboral, frente al descenso que está experimentando la accidentabilidad a nivel general, según los expertos, debido en gran medida a la crisis económica.

Teniendo en cuenta la relevancia del sector pesquero en nuestra provincia, y con la finalidad de promover una adecuada cultura preventiva en el ámbito laboral de las empresas de la provincia de este sector, contribuyendo así a la disminución de la siniestralidad, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) organiza la jornada informativa ‘PRL en el Sector Pesquero’, en A Mariña lucense.

Concretamente, la jornada, para cuya organización y financiación contamos con el apoyo de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, tendrá lugar el próximo día 30 de mayo, miércoles, en Burela, en el salón de actos de la empresa ABSA (Puerto Pesquero, s/n), a partir de las 19:30 horas.

Incluye las intevenciones de D. Álvaro José López Aenlle, Técnico del centro del ISSGA en Lugo, que informará sobre medidas preventivas y obligaciones del empresario en materia de seguridad y salud, y D. Manuel García Carballo, Técnico Superior de PRL de Mugatra, que aportará una visión práctica de la gestión de la prevención de riesgos laborales en empresas pesqueras.

La asistencia a esta jornada es totalmente gratuita, si bien las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción. Es por ello que se recomienda a los interesados en asistir la rápida reserva de plaza cumplimentando el formulario insertado a continuación (también disponible en este enlace).

OFERTAS DEL S.P.E.G.

Se picas nesta ligazón podes ver as ofertas do Servizo Público de  Emprego de Galiza publicadas esta semana.

axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino,

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (SI429A).

convocan para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape aos proxectos colectivos empresariais

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2012 pola que se convocan para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas do Igape aos proxectos colectivos empresariais, cofinanciados co Fondo Social Europeo no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007-2013, conforme as bases reguladoras publicadas mediante Resolución do 15 de abril de 2010 (DOG número 73, do 20 de abril) e modificadas mediante as resolucións do 10 de xaneiro de 2011 (DOG número 11, do 18 de xaneiro) e do 13 de febreiro de 2012 (DOG número 39, do 24 de febreiro).

Navegación de artigos