Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Maio 28, 2012”

OFERTAS DO S.P.E.G DESTA SEMANA

Picando nesta ligazón podes ver as ofertas do Servizo Público de Emprego de Galiza. Entre elas pódese destacar a de mecánico/a de litoral para Cedeira e secretario/a de dirección para As Pontes.

axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan, para o ano 2012, as axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

Navegación de artigos