Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Maio 3, 2012”

OFERTA PARA ORTIGUEIRA

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de encargado/a aproveitamentos de madeira. (Enxeñeiro).

OFERTA PARA A MARIÑA DE LUGO

Picando nesta ligazón podes ver unha oferta de Asesor/a Comercial para a Mariña.

O Plan estratéxico para cooperativas da Xunta impulsou a creación de 48 cooperativas e un incremento de ata 1.500 socios

O director xeral de Relacións Laborais, Odilo Martiñá, inaugurou hoxe unha xornada técnica sobre a modificación da Lei de Cooperativas de Galicia, unha reforma dirixida a reforzar un sector que sostén ao redor de 20.000 empregos na Comunidade

Entre as modificacións máis salientables figura a redución do mínimo de socios para constituír unha cooperativa a un total de 3, coa finalidade de estimular e fomentar a creación de sociedades desta natureza

Odilo Martiñá indicou que “esta nova norma vai dar resposta ás modificacións legais necesarias para a adaptación do réxime económico, tanto ás novas normativas como á realidade socioeconómica actual”

Martiñá indicou que esta reforma contén tamén dous puntos importantes: o compromiso social e a igualdade e a conciliación da vida laboral e familiar

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Nesta ligazón podes ver a programación de cursos de Prevención de Riscos Laborais organizados pola Confederación de Empresarios de Lugo (C.E.L).

Resolución de 24 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

 

 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 16, de 24 de enero de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Técnico, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ferrol, 24 de abril de 2012.–El Alcalde, José Manuel Rey Varela.

Resolución de 24 de abril de 2012, del Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 16, de 24 de enero de 2012, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

 Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ferrol, 24 de abril de 2012.–El Alcalde, José Manuel Rey Varela. cve: BOE-A-2012-5889 http://

Navegación de artigos