Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do mes “Decembro, 2011”

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas, para la provisión de plaza de Técnico Superior en Mantenimientos.

 

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas, para la provisión de plaza de Técnico Superior en Mantenimientos.

 

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

 

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

 

Bo Nadal

Bo Nadal a tod@s os seguidores de Emprego Viveiro.

Cadea Solidaria

Oferta de emprego para Ortigueira

Urxe profesores de inglés para varias localidades entre elas Ortigueira.

OFERTA PARA AS PONTES

Operario/a de fabricación para As Pontes

OFERTA PARA RIBADEO

Formador de Prevención de Riscos Laborais sector construción para Ribadeo.

Oferta para Foz

Recepcionista para ximnasio

Oferta para Viveiro

Docente “trastornos da Conduta Infantil”

Información sobre as competencias clave

Nesta ligazón podedes atopar toda información necesaria sobre as competencia clave.

Modificacións das ordenanzas fiscais de taxas e prezos públicos Viveiro 2012

Habéndose aprobado inicialmente, por esta Corporación en sesión plenaria extraordinaria celebrada o día 10 de novembro de 2011, as modificacións das Ordenanzas fiscais de taxas e prezos públicos que rexerán no ano de 2012, e estando exposto o acordo mediante edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo numero 259, de 12 de novembro de 2011, e ao non haberse producido reclamación algunha, enténdese definitivamente aprobado o acordo provisional e procédese seguidamente á publicación das modificacións nas Ordenanzas fiscais segundo o disposto no articulo 17, do RDL 2/2004 ,de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Navegación de artigos