Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.

 

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.
Para ver a convocatoria pica aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20397.pdf

Single Post Navigation

Os comentarios están pechados.

%d bloggers like this: