Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Decembro 28, 2011”

OFERTA PARA VIVEIRO

REPOÑEDOR/A PARA VIVEIRO.

PARA VER A OFERTA PICA AQUÍ:

http://acciontrabajo.es/votIIOAc.html

OFERTA PARA VIVEIRO

OFICIAL ELECTROHIDRÁULICO

Para ver a oferta pica aquí:

http://www.infojobs.net/seleccionar/oficial-electrohidraulico/of-i5a44bccfbf41778a11bd65bb836f30

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.

 

Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio.
Para ver a convocatoria pica aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20397.pdf

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Delineante.

 

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Delineante.

Para ver convocatoria pica aquí:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20396.pdf

 

Navegación de artigos