Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Decembro 21, 2011”

OPERARIA ENVASADO

OPERARIA ENVASADO PARA

 VILALBA

http://www.infojobs.net/vilalba/operaria-envasado/of-i3041abb43149fd9ea057e73d1be348

Consellería de Traballo e Benestar

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioCA05-161211-9963_gl.html

Consellería de Traballo e Benestar

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 16 de decembro de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioCA05-161211-9965_gl.html

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das bolsas para estadías de investigación no estranxeiro e en centros españois

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2011 pola que se resolve a convocatoria das bolsas para estadías de investigación no estranxeiro e en centros españois situados fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 para o ano 2011, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111221/AnuncioC3F1-151211-9852_gl.html

Navegación de artigos