Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Decembro 19, 2011”

A Mariña perderá 70 empleos con la disolución de los Grumir

A Mariña perderá 70 empleos con la disolución de los Grumir

DEPENDENTE/A RIBADEO

DEPENDENTE/A PARA RIBADEO

http://www.workea.org/ofertas-empleo/dependientea-promotor-a-telefonia-1va

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2011 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal de administración e servizos para o ano 2011.

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2011 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal de administración e servizos para o ano 2011.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111219/AnuncioG2018-091211-9625_gl.html

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas ao Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas ao Programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

DATOS DO DESEMPREGO DA MARIÑA

O DESEMPREGO EN VIVEIRO É DE 1302 DESEMPREGADOS PARA MAIS INFORMACIÓN PICA NA LIGAZÓN

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

 

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/19/pdfs/BOE-A-2011-19736.pdf

Navegación de artigos