Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Marzo 29, 2011”

NOVAS DE INTERESE NO DOG DO DÍA DE HOXE 29 DE MARZO 2011

Orde do 3 de marzo de 2011 pola que se regulan as bases polas que se rexerá a concesión de subvencións destinadas ao cofinanciamento  da prestación de servizos sociais polas corporacións locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2011.

Orde do 23 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2011.

Resolución do 23 de marzo de 2011 pola que se convoca un curso práctico na loita contra incendios.

Resolución do 14 de marzo de 2011 pola que se convoca concurso público de acceso a corpos docentes universitarios.

Resolución do 14 de marzo de 2011 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de profesorado contratado doutor.

Navegación de artigos