Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Setembro 30, 2008”

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PROVINCIA LUGO

B.O.P. Nº 224  sábado 27 de setembro de 2008 

DENOMINACIÓN DE PRAZA:  Monitores deportivos

ENTIDADE LOCAL CONVOCANTE: Concello de Rábade

Nº POSTOS CONVOCADOS: 2

TIPO DE PRAZA: Persoal laboral temporal

SISTEMA DE PROVISIÓN: As Bases de selección estarán expostas ao público no taboleiro de anuncios do Concello.

PRAZO MÁXIMO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No prazo de 5 días naturais contados dende o día seguinte á publicación da convocatoria no B.O.P

AXUDAS ARMADORES QUE PESCAN NA COSTEIRA DO BOCAREO POLA PARALIZACIÓN ACTIVIDADE

Orde do 24 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para a concesión de axudas aos armadores ou propietarios de buques con porto base en Galicia que pescan na costeira do bocareo pola paralización da súa actividade.

SUBVENCIÓNS REALIZACIÓN OBRAS INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS

Resolución do 25 de setembro de 2008 pola que se amplía para o ano 2008 o prazo de presentación da documentación de xustificación establecido na Orde do 5 de marzo de 2008, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de obras de infraestruturas deportivas de titularidade pública ou privada e para a adquisición de equipamentos deportivos e pola que se convocan as correspondentes ao ano 2008.

Navegación de artigos