Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Setembro 3, 2008”

NOVA DE INTERESE PARA COOPERATIVAS AGRARIAS

Orde do 19 de agosto de 2008 pola que se modifica a do 7 de setembro de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos produtivos en cooperativas agrarias e sociedades agrarias de transformación, e se convocan para o exercicio orzamentario de 2008.

LISTAXE PROVISORIA LISTAS DE AGARDA CATERGORÍA GALESCOLAS

Listaxe provisoria de persoas admitidas, coa súa puntuación e orde de prelación, e persoas excluídas, na categoría de Galescolas das Listas de Agarda do Consorcio

Navegación de artigos