Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

Arquivo do día “Maio 6, 2008”

OFERTAS NO PROGRESO DO 2 DE MAIO

OFERTA Nº 1:

CONCELLO DE BURELA.

OBXECTO: CONTRATACIÓN COMO PERSOAL LABORAL NON PERMANENTE A TEMPO PARCIAL DUN/DUNHA AUX ADMINISTRATIVO ADSCRITO CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL.

PRAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES E MÉRITOS: 8 DÍAS NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO (O ANUNCIO PUBLICOUSE O 2 DE MAIO) SE O ÚLTIMO DÍA É INHÁBIL, TRASLADARASE AO PRIMEIRO HÁBIL SEGUNTE.

REQUISITOS TITULACIÓN: GRADUADO EN ESO, FPI RAMA ADMINISTRATIVA OU EQUIVALENTE.

BASES REITORAS: NO REXISTRO XERAL CONCELLO DE BURELA.

OFERTA Nº 2:

PRECÍSASE PEÓNS PARA TALLER MECÁNICO EN CERVO.

INTERESADOS ENVIAR CV AO APARTADO DE CORREOS, 16 DE BURELA.

AXUDAS INVESTIMENTOS TRANFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN PRODUTOS PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

Orde do 24 de abril de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas aos investimentos en transformación e comercialización de produtos procedentes da pesca, do marisqueo e da acuicultura, cofinanciadas co Fondo Europeo da Pesca, e se convocan para o exercicio 2008.

Navegación de artigos