Emprego Viveiro

A túa empregabilidade é o noso reto

NOVAS NO DOG DO 30 DE XULLO DO 14

 Galicia ratifica os novos indicadores aprobados polo Estado para avaliar o Plan anual de política de emprego 2014

 

O director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, participou hoxe en Madrid na LIX Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais

Martiñá valorou positivamente para a Comunidade autónoma a introdución de tres novos criterios referidos á acreditación de competencias profesionais; emprego nas empresas de economía social; e constitución de sociedades cooperativas

Madrid, 29 de xullo de 2014.- A Xunta ratificou hoxe os novos indicadores e criterios aprobados polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social que se utilizarán este ano para avaliar o Plan Anual de Política de Emprego. Neste Plan estatal establécense os obxectivos da Estratexia Española de Activación para o Emprego a alcanzar neste ano no conxunto do país e en cada comunidade autónoma, así como os indicadores que se utilizarán para o seu grado de consecución. A cada criterio asígnaselle un peso determinado para coñecer a final do exercicio o grado de cumprimento de cada rexión.

O director xeral de Traballo e Economía Social, Odilo Martiñá, participou hoxe en Madrid na LIX Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, onde valorou positivamente os novos criterios introducidos.

Entre os novos indicadores, destacou o referido á promoción da acreditación das competencias profesionais adquiridas polos traballadores e traballadoras, tanto a través do procedemento de avaliación e recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia laboral, como a través das accións formativas vinculadas aos certificados de profesionalidade.

Neste senso, Martiñá lembrou que máis de 4.000 persoas teñen acadado un certificado de profesionalidade a través do procedemento de recoñecemento da experiencia profesional posto en marcha pola Consellería de Traballo e Benestar. A esta cifra, ademais, poderanse sumar a finais de ano ata 1.800 persoas máis, que son as que poderán participar na nova convocatoria que xa está en marcha.

Galicia puxo en marcha en 2011 a súa primeira convocatoria de recoñecemento da experiencia laboral, o que a situou como unha das comunidades autónomas pioneiras en impulsar este procedemento. Desde ese momento ata agora sucedéronse xa cinco convocatorias, que permitiron a acreditación dunhas 4.000 persoas.

Así mesmo, Martiñá tamén valorou positivamente a introdución dos criterios de creación de emprego en empresas de economía social e constitución de sociedades cooperativas. O director de Traballo sinalou que as cooperativas e a economía social son unha fórmula empresarial “especialmente exitosas” en Galicia, e que está a demostrar resistencia ante a crise económica. Así, indicou que mentres que en 2012 e 2013 o número de cooperativas descendeu en España, en Galicia segue aumentando. En concreto, desde 2009 ata o día de hoxe creáronse 300 novas cooperativas nesta comunidade autónoma. Só en 2013, constituíronse 64, unha cifra que é previsible superar este ano.

Actualmente, hai activas 1.238 cooperativas en Galicia, das que forman parte máis de 90.000 socios e xeran preto de 19.000 empregos directos, isto quere dicir que o 2 por cento dos ocupados da comunidade están vinculados a esta fórmula de economía social.

NOVAS NO BOP – LUGO DÍA 30 DE XULLO DO 14

CONCELLO DE MEIRA

Selección de coidadores escola infantil.

Para máis información pica nesta ligazón para ver o boletín provincial.

NOVAS NO BOE DO 30 DE XULLO DO 14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos

OFERTA EMPREGO PÚBLICO VIXENTE A DÍA 29 DE XULLO

1. TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166668
Titulación: Técnico/a Superior (FPII), especialidad en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. CENTRO NACIONAL DE MICROBIOLOGÍA DE MAJADAHONDA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL

2. TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166667
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Grado en Estadística ó en Informática
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
3. TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166666
Titulación: Técnico/a Superior (FPII), especialidad en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
4. TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166665
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Grado en Biología
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
5. PERSONAL INVESTIGADOR
Referencia: 166664
Titulación: Ingeniería Industrial
Plazo Presentación:  8 de agosto de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CASTELLÓN.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
6. MÉDICO Licenciado en Medicina
Referencia: 166661
Titulación: Licenciado en Medicina
Plazo Presentación:  2 de agosto de 2014
Organismo: FUNDACION DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LES ILLES BALEARS RAMON LLULL
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: BALEARS (ILLES).
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
7. PERSONAL INVESTIGADOR
Referencia: 166660
Titulación: licenciatura en matemáticas o equivalente
Plazo Presentación:  7 de agosto de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CASTELLÓN.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
8. INGENIEROS GEÓGRAFOS
Referencia: 166659
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Plazo Presentación:  18 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
9. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
Referencia: 166658
Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Plazo Presentación:  18 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO
Plazas convocadas:  6
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
10. TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
Referencia: 166657
Titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Grado
Plazo Presentación:  17 de septiembre de 2014
Observaciones al plazo: veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», a estos efectos se declara inhábil el mes de agosto de 2014.
Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Plazas convocadas:  44
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
11. TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166656
Titulación: Diplomado/a en Estadística
Plazo Presentación:  1 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE SALUD CARLOSs III. CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA
Plazas convocadas:  $element.getPlazasconvocadas()
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
12. TÉCNICO DE PROYECTO
Referencia: 166655
Titulación: Titulación universitaria superior o media
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
Unidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA. IDAE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: INTERINIDAD
13. DOCTOR FC2
Referencia: 166654
Titulación: Doctor en biología o biotecnología
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE BARCELONA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: BARCELONA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
14. ESCALA SUPERIOR DEL CUERPO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Referencia: 166653
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Plazo Presentación:  15 de septiembre de 2014
Organismo: CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Plazas convocadas:  6
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
15. DOCTOR FC1
Referencia: 166652
Titulación: Doctor en matemáticas
Plazo Presentación:  1 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS (ICMAT)
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
16. DOCTOR
Referencia: 166651
Titulación: CONTRATO Nº 1: Doctor Ingeniero (Ingeniero Electrónico) CONTRATO Nº 2 y 3: Doctor en Físicas
Plazo Presentación:  1 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: INSTITUTO DE ÓPTICA “DAZA DE VALDÉS”
Plazas convocadas:  3
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
17. OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166650
Titulación: Ciclo formativo de grado medio de la rama de electricidad y electrónica
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
18. LICENCIADO en Medicina Especialista en Hematologia y Hemoterapia
Referencia: 166649
Titulación: Licenciatura en Medicina Especialista en Hematologia y Hemoterapia
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: FUNDACIÓN BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE LES ILLES BALEARS
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: BALEARS (ILLES).
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: INTERINIDAD
19. TITULADO MEDIO DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
Referencia: 166648
Titulación: Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto o equivalentes
Plazo Presentación:  30 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
20. VETERINARIO
Referencia: 166647
Titulación: Licenciado o Graduado en Veterinaria, o equivalente
Plazo Presentación:  7 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
21. TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
Referencia: 166646
Titulación: Doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalentes
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
22. TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166645
Titulación: Doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalentes
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
23. TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166644
Titulación: Doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalentes
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
24. TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO
Referencia: 166642
Titulación: Licenciado o Grado en Veterinaria
Plazo Presentación:  30 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Unidad: AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. Departamento de Medicamentos Veterinarios
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
25. DOCTOR FC2
Referencia: 166641
Titulación: Doctor
Plazo Presentación:  30 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: GRANADA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
26. AUXILIAR de información turística
Referencia: 166640
Titulación: Graduado en ESO o equivalente
Plazo Presentación:  8 de agosto de 2014
Organismo: Consell Insular de Mallorca
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: BALEARS (ILLES).
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
27. OFICIAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166639
Titulación: Técnico de Formación Profesional en Explotaciones Agrarias Extensivas, Técnico de Formación Profesional en Explotaciones Agrarias Intensivas, Técnico de Formación Profesional en Jardinería, Técnico de Formación Profesional en Laboratorio, o Técnico de Formación Profesional en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural
Plazo Presentación:  30 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIS. ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: ZARAGOZA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
28. ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA SUBALTERNA Subalterno
Referencia: 166638
Titulación: Educación primaria, certificado de escolaridad
Plazo Presentación:  11 de agosto de 2014
Organismo: Ayuntamiento de Granada
Plazas convocadas:  15
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: GRANADA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
29. TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166637
Titulación: Técnico Superior de Formación Prfesional en Salud Ambiental
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
30. TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166636
Titulación: Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
31. TÉCNICO DE PROYECTO NIVEL 1
Referencia: 166634
Titulación: universitario superior o medio
Plazo Presentación:  2 de agosto de 2014
Organismo: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
Unidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA. IDAE. División de Ahorro y Eficiencia Energética. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y APOYO AL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: INTERINIDAD
32. TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO
Referencia: 166633
Titulación: Licenciado o Grado en Farmacia, Veterinaria, Medicina o Biología
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Unidad: AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. AEMPS. Departamento de Medicamentos de Uso Humano
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
33. OFICIAL DE LABORATORIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166632
Titulación: Ciclo formativo de grado medio, rama en Química o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
34. INVESTIGADOR Investigador en formación
Referencia: 166631
Titulación: Ingeniería Técnica o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
35. INVESTIGADOR Investigador no doctor
Referencia: 166630
Titulación: licenciatura/grado en Matemáticas, o ingeniería en Telecomunicaciones o en Informática, o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
36. INVESTIGADOR Investigador en formación
Referencia: 166629
Titulación: Licenciatura/grado en Biología, o en Biotecnología, o en Bioquímica, o afines, o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
37. INVESTIGADOR Investigador en formación
Referencia: 166628
Titulación: Licenciatura en Farmacia, o en Biología o en Biotecnología, o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
38. INVESTIGADOR Investigador en formación
Referencia: 166627
Titulación: Licenciatura/grado en Psicología o titulación equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: VALENCIA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
39. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Bombero
Referencia: 166626
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente
Plazo Presentación:  11 de agosto de 2014
Organismo: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe
Plazas convocadas:  17
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
40. EXPERTO en materia de Contratación Pública
Referencia: 166625
Titulación: sin especificar en la convocatoria
Plazo Presentación:  11 de agosto de 2014
Organismo: UNIÓN EUROPEA
Unidad: COMISIÓN EUROPEA. Grupo de Expertos de Interesados en materia de Contratación Pública
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: INTERNACIONAL.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
41. TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Referencia: 166622
Titulación: Técnico Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Productos Electrónicos
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información L. Torres Quevedo
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
42. TITULADO SUPERIOR FC2
Referencia: 166621
Titulación: Licenciado en bioquímica
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO CAJAL
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: MADRID.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
43. TITULADO SUPERIOR FC2
Referencia: 166620
Titulación: Licenciatura en veterinaria
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
44. INVESTIGADOR posdoctoral
Referencia: 166609
Titulación: Doctor
Plazo Presentación:  9 de agosto de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: ALMERÍA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
45. INGENIEROS AGRÓNOMOS
Referencia: 166608
Titulación: Ingeniero Agrónomo, o del titulo que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias
Plazo Presentación:  6 de septiembre de 2014
Observaciones al plazo: Orden AAA/1283/2014, de 2 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2014. (BOE 19-07-2014)
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Plazas convocadas:  17
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
46. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166595
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
47. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166594
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
48. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166593
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
49. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166592
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
50. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166591
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
51. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166590
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
52. TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Referencia: 166589
Titulación: Licenciado/a ó equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: SEVILLA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
53. SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL agente medioambiental
Referencia: 166584
Titulación: Técnico en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural (correspondiente al ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional de la familia agraria) o equivalente
Plazo Presentación:  7 de agosto de 2014
Organismo: CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: COMUNITAT VALENCIANA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
54. DIPLOMADO EN MAGISTERIO
Referencia: 166576
Titulación: Diplomado/a en Educación Social o Magisterio o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
55. TÉCNICO MEDIO Técnico medio en informática
Referencia: 166575
Titulación: Diplomado/a en Informática o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
56. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Técnico medio de gestión
Referencia: 166574
Titulación: Diplomatura Universitaria o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  3
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
57. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Técnico medio
Referencia: 166573
Titulación: Diplomado/a en Relaciones Laborales o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
58. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Técnico medio
Referencia: 166572
Titulación: Diplomado/a en Ciencias Empresariales o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
59. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Técnico medio
Referencia: 166571
Titulación: Diplomado/a en Informática o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
60. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Trabajador/a Social
Referencia: 166570
Titulación: Diplomado/a en Trabajo Social o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  4
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
61. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Ingeniero Técnico en Obras Públicas
Referencia: 166569
Titulación: Ingeniero/a Técnico/a en Obras Públicas o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
62. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Ingeniero Técnico Minas
Referencia: 166568
Titulación: Ingeniero/a Técnico/a Minas o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
63. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA Educador
Referencia: 166567
Titulación: Diplomado/a en Educación Social o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  4
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
64. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA
Referencia: 166566
Titulación: Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
65. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA
Referencia: 166565
Titulación: Diplomatura en Enfermería del Trabajo o titulación equivalente
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: Diputación Provincial de Huelva
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: HUELVA.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
66. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Policía Local
Referencia: 166564
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazo Presentación:  6 de agosto de 2014
Organismo: Ayuntamiento de Chipiona
Plazas convocadas:  3
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: CÁDIZ.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
67. SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO
Referencia: 166563
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
Plazo Presentación:  12 de agosto de 2014
Observaciones al plazo: se establece un nuevo plazo de veinte días naturales de presentación de solicitudes (BOE 23-07-2014)
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Plazas convocadas:  12
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
68. FARMACÉUTICOS
Referencia: 166561
Titulación: Graduado en Farmacia o equivalente
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
69. VETERINARIOS
Referencia: 166560
Titulación: Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
70. FACULTATIVA SUPERIOR Escala Facultativa Superior, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Medicina del Trabajo
Referencia: 166559
Titulación: Médico especialista en Medicina del Trabajo
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  4
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
71. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Químicos
Referencia: 166558
Titulación: Licenciado o Grado en Química
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
72. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Psicologos
Referencia: 166557
Titulación: Licenciado o Grado en Psicología
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  6
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
73. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Geologos
Referencia: 166556
Titulación: Licenciado o Grado en Geología
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
74. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Físicos
Referencia: 166555
Titulación: Licenciado o Grado en Física
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
75. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Ciencias de la Educación
Referencia: 166554
Titulación: Licenciado o Grado en Pedagogía o Licenciado en Ciencias de la Educación
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
76. FACULTATIVA SUPERIOR Facultativos Superiores Especialistas, Biólogos
Referencia: 166553
Titulación: Licenciado o Grado en Ciencias Biológicas
Plazo Presentación:  4 de agosto de 2014
Organismo: DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Plazas convocadas:  1
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
77. NACIONAL VETERINARIO
Referencia: 166551
Titulación: Licenciado en Veterinaria o título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
78. TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION Especialidad: Inspección de Pesca
Referencia: 166528
Titulación: Grado o los actualmente vigentes de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico
Plazo Presentación:  8 de septiembre de 2014
Observaciones al plazo:  Orden AAA/1283/2014, de 2 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2014. (BOE 19-07-2014)
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Plazas convocadas:  10
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
79. SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO
Referencia: 166527
Titulación: Grado o los actualmente vigentes de licenciado, ingeniero superior o arquitecto
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Plazas convocadas:  5
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
80. INGENIEROS DE MONTES
Referencia: 166526
Titulación: Ingeniero de Montes o el titulo que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
Plazas convocadas:  2
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
81. SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Especialidad de Psicólogos
Referencia: 166525
Titulación: Licenciado o Grado en Psicología
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR
Plazas convocadas:  3
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
82. SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Especialidad de Juristas
Referencia: 166524
Titulación: Licenciado o Grado en Derecho
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR
Plazas convocadas:  7
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
83. FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA
Referencia: 166523
Titulación: Licenciado en Medicina y Cirugía o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, y estar en posesión del título de médico especialista en Medicina de Familia o en Medicina Interna
Plazo Presentación:  29 de julio de 2014
Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR
Plazas convocadas:  10
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
84. ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES Policía Local
Referencia: 166519
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazo Presentación:  31 de julio de 2014
Organismo: Ayuntamiento de Torredelcampo
Plazas convocadas:  3
Ámbito Geográfico: LOCAL.
Provincia: JAÉN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INGRESO LIBRE
85. TRADUCTORES EPSO/AD/284/14 – de Lengua Alemana (DE), EPSO/AD/285/14 – de Lengua Griega (EL), EPSO/AD/286/14 – de Lengua Española (ES), EPSO/AD/287/14 – de Lengua Sueca (SV)
Referencia: 166481
Titulación: Nivel de estudios correspondiente a un ciclo completo de estudios universitarios de tres años de duración, como mínimo, acreditado por un título
Plazo Presentación:  5 de agosto de 2014
Observaciones al plazo: a las 12.00 horas del mediodía, hora de Bruselas
Organismo: UNIÓN EUROPEA
Unidad: OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL. EPSO
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: INTERNACIONAL.
Selección de: PERSONAL LABORAL
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
86. OFICIAL RADIOELECTRÓNICO DE SEGUNDA
Referencia: 165520
Titulación: Licenciado en radioelectrónica naval o título de graduado que le sustituya
Plazo Presentación:  31 de octubre de 2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Vía: ACCESO LIBRE
87. OFICIAL DE MÁQUINAS DE SEGUNDA
Referencia: 165519
Titulación: Licenciado o diplomado en máquinas navales o título de graduado que le sustituya
Plazo Presentación:  31 de octubre de 2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Vía: ACCESO LIBRE
88. PILOTO DE SEGUNDA
Referencia: 165518
Titulación: Licenciado en náutica y transporte marítimo o del título de graduado que le sustituya
Plazo Presentación:  31 de octubre de 2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Organismo: MINISTERIO DE FOMENTO
Ámbito Geográfico: NACIONAL.
Selección de: PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Vía: ACCESO LIBRE
89. FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL Secretaria
Referencia: 165321
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología o el título de Grado correspondiente
Plazo Presentación:  31 de diciembre de 2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA ASOCIADA A LA QUE SE HAGA PARA FUNCIONARIOS EN LA COMUNIDAD DE ARAGON.
Organismo: DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD
90. FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL Subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada
Referencia: 165320
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente
Plazo Presentación:  31 de diciembre de 2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA ASOCIADA AL PROCESO SELECTIVO DE REF.: 165229
Organismo: DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD

91. FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL subescala de secretaría-intervención
Referencia: 165318
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente
Plazo Presentación:  31 de diciembre de 2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA CONDICIONADA AL PROCESO SELECTIVO DE REF.: 165230
Organismo: DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
Plazas convocadas:  Bolsa de empleo
Ámbito Geográfico: AUTONÓMICO.
Comunidad Autónoma: ARAGÓN.
Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO
Vía: INTERINIDAD

NOVAS NO DOG DO 29 DE XULLO DO 14

Axencia Galega das Industrias Culturais

32651

Descargar PDF

NOVAS DE INTERESE NO BOE DO 29 DE XULLO DO 14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal docente en el exterior
  • Orden ECD/1363/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
    ADMINISTRACIÓN LOCAL
    Personal funcionario y laboral

OFERTAS SPEG

 

1
25/07/2014
SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)
2
25/07/2014
CERVANTES (LUGO)
3
25/07/2014
ORDES (A CORUÑA)
4
25/07/2014
BUEU pONTEVEDRA)
5
23/07/2014
HAMBURGO (ALEMANIA)
6
7

EMPLEO PÚBLICO: Convocatoria de dos plazas de Auxiliar Administrativo en la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Berlín

Fecha de publicación: 17 de julio de 2014

Más información:

Translators (m/f)

Are you searching for a meaningful career where you can apply your skills in multiple languages?

 

We are looking for talented, motivated translators from across Europe to work for the EU Institutions in the following languages: German, Greek, Spanish or Swedish.

A multilingual organisation like the EU needs high quality translation and relies on professional linguists to keep it running smoothly. The role of the language services in the various EU institutions and bodies is to support and strengthen multilingual communication in Europe and to help Europeans understand EU policies.

You will be working in a challenging, multi-cultural environment, playing an essential role in the development of policy and legislation which has a positive effect on the lives of 505 million people.

Our selection procedures for translators are intended for candidates who have a perfect command, both written and spoken, of the language of the selection procedure (mother tongue or equivalent knowledge), backed by a thorough knowledge of at least two other EU languages, one of which is English, French or German. If you are not up to this standard, we would strongly advise you not to apply.

You should combine a university degree-level with a very self-motivated approach and the drive and determination to make a major contribution. Although professional experience is not required previous experience as a translator would be beneficial.

Deadline for applications: 05 August 2014, 12.00 (Brussels time)

 

Further information

Are you ready to apply?

1. Read the terms and conditions in the notice of competition and the general rules governing open competitions. Please note you can only apply for one language profile.

2. Create your EPSO account if you do not already have one (see our FAQspdf and online application manualpdf for guidance).

3. Confirm below that you are eligible to apply and to proceed with the self-assessment, which will familiarise you with the profile and the selection process. You will receive the link to the application form at the end of the tests.

Post Navigation

Seguir este blog

Recibe aviso de cada artigo novo no teu correo electrónico.

Únete aos outros 50 segidores